Pirkanmaan hyvinvointialue

Sanelunpurun kokonaispalvelu vapauttaa aikaa potilastyölle koko hyvinvointialueella.

”Pirkanmaa on ensimmäisenä hyvinvointialueena hankkinut sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut niin, että ne ovat käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksikössä. Kun sanelunpurkutyötä siirretään ostopalveluna hankittavaksi, osastonsihteerit voivat keskittyä ydintehtävien hoitoon. Vapautuneella työajalla voidaan hoitaa enemmän osastonsihteereille kuuluvia työtehtäviä, joita myös hoitajat ovat tähän asti tehneet. Näin ratkaistaan myös välillisesti hoitajien resurssipulaa”, kertoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Pirkanmaa hankki Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna koko 1.1.2023 aloittavan Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden käyttöön 2/2022.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000 ja työntekijöitä noin 19 000.