Pirkanmaan hyvinvointialue

Sanelunpurun kokonaispalvelu vapauttaa aikaa potilastyölle koko hyvinvointialueella.

“Kun sanelunpurkutyötä siirretään ostopalveluna hankittavaksi, osastonsihteerit voivat paremmin keskittyä ydintehtäviensä hoitoon. Vapautuneella työajalla voidaan hoitaa enemmän osastonsihteereille kuuluvia työtehtäviä, joita myös hoitajat ovat tähän asti tehneet. Näin parannamme myös hoitajaresurssien riittävyyttä ja ratkaisemme hoitajapulaa.” kertoo Pirkanmaan toimistoesihenkilö Kristiina Sohlman.

Pirkanmaa hankki Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna koko 1.1.2023 aloittavan Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden käyttöön 2/2022.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000 ja työntekijöitä noin 19 000.