Sodankylän sosiaali- ja terveyspalvelut

Sanelun käyttö on nopeuttanut asiakasdokumentointia ja ratkaissut rakenteisen kirjaamisen pullonkaulat. Lopputuloksena työn tuottavuus kasvaa ja ratkaistaan samalla sosiaalihuollon osaajapulaa.

”Lähdimme sanelun käyttöönotolla tavoittelemaan sosiaalityöntekijöidemme työn helpottamista ja työajan säästöä. Tekstit ovat pitkiä verrattuna terveydenhuollon teksteihin, eli asiakasdokumentointiin ja kirjausten tekemiseen menee paljon aikaa.”, kertoo Sodankylän sosiaalityön johtaja ja perhekeskuskoordinaattori Kati Aikio.

”Sanelu helpottaa sosiaalityöntekijän työtä aivan äärettömän paljon: kun sen tekee heti asiakaskäynnin jälkeen, niin se ei ole montaa päivää sinun harteillasi tai mielessäsi, että nyt pitää kirjata.”

Sodankylä hankki Diktamen-sanelunhallintajärjestelmän ja Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna sosiaalitoimen käyttöön 12/2021.

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut.