Diktamen-uutiset

Lapin sairaanhoitopiiri valitsi Diktamen-saneluhallintajärjestelmän

19.8.2019


Lapin sairaanhoitopiiri uudistaa potilastietojen dokumentointiprosessiaan. Uuden sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi valittiin avoimessa tarjouskilpailumenettelyssä Diktamen.

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmä on pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka nopeuttaa potilasdokumentointia sanelunpurun työnohjauksen automatisoinnin sekä reaaliaikaisen analytiikan ja raportoinnin ansiosta. Ohjelmisto on integroitavissa nykyisin käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin sekä myös uusiin potilastietojärjestelmiin, mikä antaa tilaajalle joustavuutta ja valinnanvaraa tuleviin hankintoihin.

Lapin sairaanhoitopiirissä ja maakunnan alueella sanellaan ja puretaan neljännes miljoona potilasdokumenttia vuosittain. Lapin sairaanhoitopiirissä Diktamen-järjestelmän käyttöönottoprojekti on juuri aloitettu ja sillä korvataan käytössä oleva digisanelujärjestelmä:

"Digisanelu on sairaalassamme tärkeä itsenäinen prosessi, jonka tulee toimia itsenäisesti myös poikkeusoloissa. Tulimme nykyisen digisanelujärjestelmämme käytössä sen elinkaaren päähän jo muutamia vuosia sitten, kun erään sähkökatkon yhteydessä havaitsimme, että sen nauhatallentimiin ja -purkulaitteisiin perustuva varajärjestelmä ei toiminut täysin – nauhatallentimia ja purkulaitteita kun ei enää valmisteta.

LSHP:n tietohallinnon tehtävä on järjestää Lapin keskussairaalan (LKS) toiminnan tarvitsemat ICT-palvelut ottaen järjestämistehtävässään huomioon omistajakuntiensa ICT-palvelut – käytännössä tehtävä on kokonaisarkkitehtuurityötä (KA) pyrkimällä yhtenäisiin toimintatapoihin ja järjestelmiin. Haluamme uudella järjestelmällä saavuttaa nyky- ja tulevaisuuden tarpeet täyttävän toimintaympäristömme toiminnanohjaustarpeet, johon nyt tehdyn kilpailutuksen kautta valitulla toimittajalla Diktamenilla on paras kyvykkyys sekä tuotantotekijöidensä että tuotteidensa osalta" kertoo Lapin sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Vesa-Matti Tolonen.

Diktamen-järjestelmä parantaa eri käyttäjäryhmien käyttökokemusta, sillä sanelut voidaan tallentaa eri päätelaitteiden, kuten älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla. Toisaalta järjestelmä mahdollistaa myös sanelunpurun useiden potilastietojärjestelmien toimintaympäristöissä, jolloin sanelunpurku voidaan organisoida myös alueellisesti ja keskitetysti, mikä tarjoaa tilaisuuden kustannussäästöihin.

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmää ja siihen liitettyä sanelunpurkupalvelua tullaan käyttämään Lapin sairaanhoitopiirin alueella sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, jolloin potilasdokumentointi saadaan toteutettua kustannustehokkaasti lain ja asetusten vaatimassa aikataulussa.

"Uusi hankinta tukee tavoitettamme tehostaa sanelunpurkua sekä parantaa prosessin laatua ja mitattavuutta. Järjestelmän toiminnallisuudet ja siihen liitetyt oheispalvelut tulevat varmistamaan yhtenäisen, toimintavarman ja tietoturvallisen sekä kustannustehokkaan potilasdokumentoinnin kaikkina aikoina potilashoidon tueksi", Tolonen jatkaa.

Sairaanhoitopiirit ovat viime vuosina panostaneet potilasdokumentoinnin kokonaisratkaisuihin, sillä sanelunpurun nopeudella ja potilasdokumenttien valmistumisella ajallaan on suora yhteys potilashoidon sujuvuuteen ja ammattilaisten työtyytyväisyyteen:

"Potilasasiakirjoista annettu STM:n asetus 298/2009 määrittää potilasdokumenttien valmistumiselle korkeintaan viiden (5) vuorokauden aikarajan. Tähän aikatauluun pääsemiseksi on sanelunpurun toiminnanohjauksella, resurssienhallinnalla sekä työnohjauksella keskeinen rooli. Diktamen-järjestelmä vastaa näihin haasteisiin ja se tarjoaa myös joustavasti lisäresursointia sanelunpurkuun. Asiakkaamme ovat myös keskittäneet tukipalveluitaan maakuntaa palvelevaksi organisaatioksi järjestelmämme avulla, jolloin on saavutettu merkittävää kustannushyötyä", sanoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Lisätiedot:

Olavi Valkama, toimitusjohtaja, Diktamen Oy
olavi.valkama@diktamen.com

Vesa-Matti Tolonen, tietohallintojohtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
vesa-matti.tolonen@lshp.fi

Diktamen

Diktamen nopeuttaa potilasdokumentointia. Diktamenin avulla potilastiedot saadaan kirjattua nopeammin potilastietojärjestelmiin. Diktamen on käytössä jo seitsemässä sairaanhoitopiirissä ja yli 200 asiakastoimipisteessä. Järjestelmää käyttää jo yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista päivittäin. Diktamenin avulla tuotetaan, hallitaan ja puretaan yli 4,5 miljoonaa sanelua vuosittain.

Edellinen Seuraava

Takaisin uutisiin