Diktamen-uutiset

Automatiikka ei ole tuonut toivottua helpotusta potilastietojen dokumentointiin – Aikaa saattaa tuhrautua entistä enemmän

18.11.2019

Mediuutiset 19.11.2019 8:00


Perushommaa. Siun Soten Tomi Tikkanen (vas.) ja Antti Niemi pohtivat päivittäisiä kirjausprosesseja.

Puheentunnistus toimii parhaiten aloilla, joilla sanasto on suppeaa.

Automaattinen puheentunnistus on usein osoittautunut pettymykseksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Tavoite on ollut, että lääkärin työ nopeutuisi, jos potilaskertomusten, diagnoosien, lähetteiden ja reseptien kirjaaminen tapahtuisi automaattisesti, mutta joskus aikaa onkin kulunut entistä enemmän. Jo pitkään käytössä ollut digisanelu on edelleen tehokkain tapa optimoida lääkäreiden työajan käyttöä potilaiden hyväksi. Sanelunpurkuprosessissa sen sijaan olisi monilla kehitettävää.

POHJOIS-KARJALAN sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ICT-pääkäyttäjänä ja sote-ict-asiantuntijana useissa kansallisissa työryhmissä työskentelevä Tomi Tikkanen sanoo, että sanasto on erityisesti sairaanhoitopiireissä ja erikoissairaanhoidossa niin haastavaa, että perinteistä digisanelua ja sanelunpurkajia tarvitaan laadun, tehokkaan ajankäytön ja toimitusvarmuuden takeeksi.

– Menee vielä pitkään, jotta puheentunnistuksen laatu saataisiin samantasoiseksi, mitä nykyisin käytössä olevat digisanelualustat ja tehokkaasti organisoitu sanelunpurkupalvelu mahdollistavat. Uskoakseni temput lääkäreiden työajan optimoimiseksi potilaskirjausten osalta on jo tehty. Kun kirjaamisen tekee lääkärin sijaan sanelunpurkaja, lääkäriltä menee dokumentointiin keskimäärin vain noin viisi minuuttia potilasta kohden. Sitä ei käytännössä ole mahdollista enää tästä nopeuttaa, kun samalla myös kirjaamisvaatimukset ovat lisääntyneet, Tikkanen sanoo tiedotteessa.

TIKKASEN MUKAAN puheentunnistus toimii aloilla, joissa sanasto ja lääkäreiden kirjaamisvaatimukset ovat suppeammat, kuten radiologiassa, patologiassa ja mahdollisesti kliinisessä fysiologiassa. Sairaanhoitopiirien tekoälyyn pohjautuvat puheentunnistuskokeilut sen sijaan ovat johtaneet siihen, että lääkärit ovatkin joutuneet oikolukemaan itse tekstejään sekä hoitamaan kirjaukset potilastietojärjestelmään, mikä on jopa moninkertaistanut työvaiheisiin käytetyn ajan.

Tehokkaimmat ratkaisut lääkäreiden ja sihteereiden työajan optimointiin ovat Tikkasen mukaan sanelunpurkuprosessin johtaminen ja keskittäminen sanelunhallintajärjestelmän avulla sekä toimitusvarmuuden takaava sanelunpurkupalvelu.

SIUN SOTESSA SYNTYY keskimäärin 1800 sanelua vuorokaudessa. Siun Sotessa käytössä on Diktamen- sanelujärjestelmä, jota käytetään myös monissa muissa sairaanhoitopiireissä ja kuntayhtymissä Suomessa.

Toimiva saneluhallintajärjestelmä ja sen avulla varmistettu sanelunpurkuprosessi mahdollistavat, että lääkäri voi tuottaa potilasdokumentoinnin nopeimmalla mahdollisella tavalla sanelemalla ja sen, että osastonsihteerien työaikaa ei välttämättä tarvitse käyttää sanelujen purkamiseen.

– Sairaaloissa suurimpana ongelmana on ollut sanelujen purkamiseen vaadittavan henkilötyön hankala ennakointi. "Ylivuototilanteissa", kuten kysyntäpiikeissä ja sairauslomien aikana, Diktamen-järjestelmän kautta voi tilata helposti lisäresurssia sanelunpurkuihin ja tarvittaessa automatisoida tilaukset siihen perehtyneiltä ammattilaisilta, toimitusjohtaja Olavi Valkama Diktamenilta sanoo.

IHAN PIKKU ASIASTA potilassaneluissa ei ole kyse. Raportointia on paljon ja yksikin väärin ymmärretty sana voi muuttaa oleellisesti tekstin merkitystä.

– Meidän pitää dokumentoida selvästi enemmän kuin aiemmin. On määritelty hyvin tarkat diagnoosivelvoitteet ja kaikenlaiset lisämerkinnät, kuten haittavaikutukset, tapaturmatyypit ja ulkoiset tekijät. Nämä lääkäri joutuu kirjaamaan itse. Suurin osa lääkäreistä sanelee muun tekstin, koska se on selvästi nopeinta, päivystysosaston osastonylilääkäri Antti Niemi Siun sotesta sanoo.

Siun sotessa sanelut puretaan parhaimmillaan muutamassa minuutissa, tavallisesti tunnin puolentoista tunnin sisällä. STM:n asetuksen mukaan sanelut pitää purkaa viiden vuorokauden sisällä.

AIEMMIN POTILASTEKSTIT oli tarkoitettu toisille lääkäreille, mutta nyt tekstit menevät myös potilaalle näytille, mikä on osaltaan pidentänyt sanelutekstejä ja hidastanut niiden purkamista.

– Virheettömyys ja toimitusaikataulu ovat entistäkin tärkeämmässä roolissa. Tulokset tarvitaan nopeasti ja potilasta koskevien lausuntojen tulee olla ymmärrettävämpiä. Jos tulokset eivät siirry vuorokaudessa Omakantaan, asiakas ottaa yhteyttä, ja vie aikaa, kun lähdetään selvittämään, missä tieto viipyy, Tikkanen sanoo.

Mediuutiset / Emmi Tuomisto

Edellinen Seuraava

Takaisin uutisiin