Diktamen-uutiset

TIEDOTE: Diktamen-palvelutuotannon varmistaminen poikkeustilanteessa

16.3.2020

Tiedostamme roolimme terveydenhuollon toimijoiden tukemisessa, jotta potilaiden hoito ja siihen liittyvä dokumentointi ja sitä kautta potilasturvallisuus voitaisiin taata mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa. Vastuullamme on yli 20.000 potilasdokumentin valmistuminen vuoden jokaisena päivänä. Siis yli 5 miljoonan potilasdokumentin valmistuminen vuodessa.

Osana Diktamen Oy:n poikkeustilanteisiin tai tartuntatautiepidemioihin liittyvää varautumissuunnitelmaa työntekijämme noudattavat terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten toimintaohjeita sekä yhtiön antamia ohjeita myös koronavirusepidemian laajemman leviämisen varalta.

Maanantaista lähtien työntekijämme palvelevat asiakkaitamme ISO27001 sertifioidusta ja auditoidusta etätyöskentely-ympäristöstämme käsin, jotta pystymme takaamaan potilasdokumentoinnin palvelujen ja ratkaisujen jatkuvuuden myös poikkeustilanteessa parhaimmin.

Seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeita ja matkustustiedotteita, eikä ulkomaille suuntautuvia työmatkoja toistaiseksi tehdä. Vältämme turhaa matkustamista myös kotimaassa emmekä ota toimitiloihimme toistaiseksi vastaan vieraita.

Pyrimme osaltamme hidastamaan viruksen leviämistä ja varmistamaan henkilöstömme, asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme terveyden ja turvallisuuden.

Miten Diktamen Oy:n palvelutuotanto varmistetaan epidemian mahdollisesti laajetessa?

Diktamenilla käytössä oleva toimiva etätyömalli ja ISO 27001 -sertifioitu ja auditoitu etätyöympäristö auttaa meitä takaamaan palvelumme jatkuvuuden myös poikkeustilanteessa. Olemme etätyömallin ansiosta sijoittuneet laajalle maantieteelliselle alueelle, mikä vähentää riskejä koronatapausten keskittyessä toistaiseksi pk-seudulle.

Noudatamme palvelutuotannon jatkuvuussuunnitelmaamme, joka kattaa toimintaohjeet Diktamen Oy:n jatkuvien palveluiden valvonnasta, hallinnasta, ylläpidosta ja operoinnista erilaisissa poikkeustilanteissa. Valtaosa tehtävistä voidaan hoitaa etäyhteyksin. Asiakaskokoukset pidetään virtuaalisten kanavien kautta.

Asiakkaan tiloissa työskentelyä vaativat tehtävät, kuten asennus, viankorjaus, IT-lähituki ja muut asiantuntijatyöt, hoidamme erikoisjärjestelyillä. Diktamen Oy:n alihankkijoita ja kumppaneita pyydetään noudattamaan varautumisohjeitamme ja jatkuvuussuunnitelmaamme epidemian aikana.

Resurssoinnin suunnittelun, sijaiskäytäntöjen sekä vakiintuneen alihankinta- ja kumppaniverkoston avulla pyrimme ylläpitämään mahdollisimman hyvää palvelutasoa yritysasiakkaillemme myös poikkeustilanteissa.

Poikkeustilanteessa priorisoimme kriittisimmät asiakkaan ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet.

Ilmoitamme viipymättä, mikäli laitevalmistajien toimitukset viivästyvät koronavirusepidemian takia.

Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joilla on laajempia asiakasvaikutuksia, tiedotamme siitä ensi tilassa.

Yhteistyöterveisin,

Olavi Valkama

Toimitusjohtaja

Diktamen

Itämerenkatu 1

00180 Helsinki

010 420 8040


Diktamen on suomalainen potilasdokumentointia nopeuttavan sanelunhallintajärjestelmän ja sanelunpurkupalvelun tarjoaja. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 170 asiantuntijaa, jotka tarjoavat Diktamen-palveluita päivittäin noin 16.000 terveydenhuollon ammattilaiselle ja yli 250 organisaatiolle valtakunnallisesti. Yhtiön kehittämällä ja tarjoamalla Diktamen-järjestelmällä tuotetaan jo yli 5,0 miljoonaa sanelua ja potilasdokumenttia vuosittain.


Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Diktamenille Avainlippu-tunnuksen merkiksi Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Avainlipun saavat vain sellaiset tuotteet ja palvelut, jotka täyttävät merkin kriteerit

Diktamen Oy:llä on korkeimman kansainvälisen luokituksen ISO27001-standardin mukainen tietoturvan hallintajärjestelmä, jonka avulla suojataan tietoja ja hallitaan riskejä. Hallintajärjestelmän avulla organisaation tietoturvaa voidaan hallita järjestelmällisesti ja järjestelmän lopputuloksena tietoturva paranee.

____________________________________________

Edellinen Seuraava

Takaisin uutisiin