Meille töihin

Diktamenilla tehdään merkityksellistä työtä ammattilaisten ajan vapauttamiseksi potilas- ja asiakastyöhön. Erikoisalaamme on terveydenhuollon potilasdokumentoinnin ja sosiaalihuollon asiakasdokumentoinnin nopeuttaminen nykyaikaisten teknologiaratkaisujen ja sanelunpurkupalvelun avulla.

Sanelunpurku on asiakkaillemme tukipalvelua, mutta meille se on ydintoimintaa. Tekstinkäsittelijöillä on välttämätön ja kriittinen rooli yhteiskunnallisesti. Tekstinkäsittelijät ovat elintärkeitä mahdollistajia: lääketieteen sanaston tuntijoita ja tietorakenteiden ammattilaisia, joiden asiantuntemuksen ja ahkeruuden ansiosta muut terveydenhuollon arvostetut asiantuntijat voivat tehdä työnsä tehokkaasti, oikean ja ajantasaisen tiedon pohjalta.

Voit olla meihin yhteydessä rekrytointeihin liittyvissä asioissa rekry@diktamen.com.

Avoimet työpaikat

Elintärkeiden
tilanteiden tukena

Suurin osa henkilöstöstämme tekee työtä, joka tukee suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisia.  Jokaista tekstinkäsittelijämme säästämää hetkeä lääkärin työkuormasta voidaan käyttää elintärkeään potilastyöhön.

Diktamenilla työskentee IT-alan huippuosaajia, toiminnanohjauksen ammattilaisia, tuotekehittäjiä, tekstinkäsittelijöitä ja sanelunpurun ammattilaisia. Tähtäämme tiiminä siihen, että esimerkiksi lääkärin sanelu muuttuu nopeasti ja luotettavasti potilaskertomuksesi, lääkemääräykseksi ja lopulta potilasdokumentiksi, mikä mahdollistaa laadukkaan hoidon

Suurin voimavaramme on taitavat, hyvinvoivat työntekijämme

Diktamenilla töitä tehdään viihtyisissä olosuhteissa. Tarjoamme työntekijöidemme käyttöön parhaat välineet ja ohjelmistot, ja mikä parasta, motivoivan ja oppimista rohkaisevan työyhteisön. Suhtaudumme uuteen teknologiaan intohimoisesti, mutta realistisesti. Varsinkaan potilasdokumentoinnissa pelkkä teknologian tuntemus ei riitä. Seuraamme asiakkaidemme toimialoja herkeämättä ja tiedämme jo etukäteen alan kasvavat vaatimukset.

Työntekijänä Diktamenilla saat parhaiden asiakkaiden ja kollegoiden lisäksi tarkoituksenmukaiset työkalut, selkeät työtehtävät, työntekijää tukevan viestinnän ja ammattilaisuutta arvostavan ilmapiirin, jossa tiivistyvät yhteistyö, tekemisen meininki, vastuullisuus ja laatu. Uskomme monimuotoisuuteen ja siihen, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus onnistua erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Sanelujen luotettava purkaminen vaativiin rakenteisiin ympäristöihin perustuu paitsi uusimman ja tehokkaimman teknologian hyödyntämiseen, myös ihmisen tekemään ja kokemusta edellyttävään työhön. Meillä ammattilaiset viihtyvät ja kehittyvät yhdessä.


Panostamme työssä jaksamiseen, koska hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme.

Työntekijöiden käytössä on kattava työterveyshuolto, johon kuuluvat fysioterapeutin vastaanotto ja mahdollisuus lyhytterapiaan. Diktamenille on myönnetty Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki, joka myönnetään osoitukseksi työpaikan mielenterveyttä tukevista käytännöistä.

Diktamen toimii fyysisesti Helsingissä, mutta myös siellä, missä asiakkaammekin. Meillä on nykyaikaiset ja joustavat tavat tehdä etätöitä. Tietoturvallisen teknologiamme ansiosta tekstinkäsittelijämme voivat työskennellä siellä, missä he ovat tuottavimmillaan.

Meitä diktamenilaisia on yli 170 ympäri Suomen. Lisäksi toimimme Isossa-Britanniassa. Meille on myönnetty Great Place to Work® -sertifikaatti erinomaisesta työntekijäkokemuksesta. Merkityksellisyys, turvallinen työympäristö ja avoin johtamiskulttuuri ovat Diktamenin työhyvinvoinnin perusta.