02 Merkityksellisyys ja arvot

Diktamenin tuottamat palvelut ovat asiakkaidemme tukitoimintoja, joiden avulla terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ydintyölle vapautuu enemmän aikaa. Meille ne ovat ydintoimintoja.

Keskitymme nopeuttamaan ja varmistamaan asiakkaidemme potilas- ja asiakasdokumentoinnin, jotta ihmisten auttaminen ja työn mielekkyys korostuisivat ja samalla sote-ammattilaisten tuottavuus lisääntyisi. Se on merkityksellistä ja kaikkia osapuolia auttavaa työtä.

Työn tuottavuuden parantuessa ratkaisemme samalla sote-alan osaajapulaa, kun ammattilaiset voivat keskittyä ydintehtäviensä hoitoon. Sama logiikka pätee myös muilla toimialoilla, joilla palvelukonseptiamme on testattu. Lopputulokset ovat samat: ammattilaisten tuottavuus paranee ja aikaa riittää enemmän ydintehtävien hoitoon.


Arvojamme kuvastavat vastuullisuus,
joustavuus ja avoimuus.

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että haluamme olla asiakkaidemme pitkäaikainen ja luotettava kumppani. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja kehittymiseen asiakaslupausten täyttämiseksi. Joustavuus on sitä, että ratkaisemme asiakkaidemme tarpeet tuottamalla lisäarvoa asiakkaidemme toimintaan.

Kuuntelemme sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme toiveita ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme myös olla avoimia. Se tarkoittaa sitä, että toimintamme on läpinäkyvää. Selkeä viestintä ja avoin tiedon jakaminen hyödyttävät asiakkaitamme ja työntekijöitämme.