Referenssit

Diktameniin luottaa yli 250 asiakasyhteisöä ja toimipistettä.

Palveluitamme käyttää jo 19 000 ammattilaista joka päivä. Vuosittain Diktamenilla tuotetaan jo yli kuusi miljoonaa potilas- ja asiakasdokumenttia.

Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? 

Tutustu asiakkaisiimme ja referensseihimme. 

Pirkanmaan hyvinvointialue

Sanelunpurun kokonaispalvelu vapauttaa aikaa potilastyölle koko hyvinvointialueella.

”Pirkanmaa on ensimmäisenä hyvinvointialueena hankkinut sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut niin, että ne ovat käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksikössä. Kun sanelunpurkutyötä siirretään ostopalveluna hankittavaksi, osastonsihteerit voivat keskittyä ydintehtävien hoitoon. Vapautuneella työajalla voidaan hoitaa enemmän osastonsihteereille kuuluvia työtehtäviä, joita myös hoitajat ovat tähän asti tehneet. Näin ratkaistaan myös välillisesti hoitajien resurssipulaa”, kertoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Pirkanmaa hankki Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna koko 1.1.2023 aloittavan Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden käyttöön 2/2022.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000 ja työntekijöitä noin 19 000.

Kymsote

Sanelunpurun kokonaispalvelu on ratkaissut potilasdokumentoinnin pullonkaulat ja laskenut kustannuksia.

“Potilasdokumentit valmistuvat nyt aina ajallaan, mikä vapauttaa lääkärien ja hoitohenkilöstön aikaa ydintehtävien hoitoon. Myös rekrytointi on helpottunut, kun osastonsihteerin tehtäviin ei kuulu sanelunpurku, joka edellyttää erityistä osaamista ja sanaston tuntemusta, ” Kymsoten johtajaylihoitaja Hannele Mattila kertoo.

“Osastonsihteerin yditehtäviä on lääkärin työn tukeminen, kuten määräysten toteuttaminen, tutkimusaikojen varaaminen, puhelinpalvelu, yleiset toimistotehtävät sekä laskutus ”, Kymsoten sihteeripalveluiden palvelualuepäällikkö Mari Westerholm kertoo.

Kymsote hankki Diktamen-sanelunhallintajärjestelmän ja Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna 01/2020.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää noin 6 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat noin 163 000 maakunnan asukasta.

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalvelut

Sanelun käyttö on nopeuttanut asiakasdokumentointia ja ratkaissut rakenteisen kirjaamisen pullonkaulat. Lopputuloksena työn tuottavuus kasvaa ja ratkaistaan samalla sosiaalihuollon osaajapulaa.

”Lähdimme sanelun käyttöönotolla tavoittelemaan sosiaalityöntekijöidemme työn helpottamista ja työajan säästöä. Tekstit ovat pitkiä verrattuna terveydenhuollon teksteihin, eli asiakasdokumentointiin ja kirjausten tekemiseen menee paljon aikaa.”, kertoo Sodankylän sosiaalityön johtaja ja perhekeskuskoordinaattori Kati Aikio.

”Sanelu helpottaa sosiaalityöntekijän työtä aivan äärettömän paljon: kun sen tekee heti asiakaskäynnin jälkeen, niin se ei ole montaa päivää sinun harteillasi tai mielessäsi, että nyt pitää kirjata.”

Sodankylä hankki Diktamen-sanelunhallintajärjestelmän ja Diktamen-sanelunpurkupalvelun kokonaispalveluna sosiaalitoimen käyttöön 12/2021.

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut.