Pirkanmaan hyvinvointialue varmistaa sujuvan potilas- ja asiakasdokumentoinnin Diktamen-kokonaispalvelulla

Pirkanmaan koko hyvinvointialue varmistaa sujuvan potilas- ja asiakasdokumentoinnin Diktamen-kokonaispalvelulla. Samalla ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon osaajapulaa.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa Diktamen hoitaa keskitetysti sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut Pirkanmaalla. Samalla vapautetaan myös osastonsihteerien ja sosiaalityöntekijöiden työaikaa ydintehtävien hoitoon.

”Sote-uudistuksen myötä toimintatapojen virtaviivaistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Pirkanmaa oli ensimmäinen sairaanhoitopiiri, joka kilpailutti sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut niin, että ne ovat käytettävissä koko hyvinvointialueelle. Meillä on valmis ratkaisu, jolla potilas- ja asiakasdokumentoinnin kustannukset laskevat ja taataan toimitusvarmuus.”, kertoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Pirkanmaa valitsi avoimella tarjouskilpailumenettelyllä Diktamenin sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalveluiden toimittajaksi. Hankinta koskee sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erikoissairaanhoidon käyttöön. Palvelukokonaisuus on käytettävissä täydellä laajuudella myös uuden hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköillä.

”Pirkanmaan koko hyvinvointialue varmistaa sujuvan terveydenhuollon potilasdokumentoinnin ja sosiaalihuollon asiakasdokumentoinnin meidän kokonaispalvelulla”, Valkama kuvaa.

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän avulla sanelunhallinta, ostopalvelun käyttö ja sen laajentaminen ratkaistaan keskitetysti koko hyvinvointialueella. Palvelujen ja järjestelmien yhtenäistäminen on vaivatonta, kun sosiaali- ja terveydenhuolto voivat käyttää samaa järjestelmää.

Hankinnassa painoivat hinnan ja laadun ohella toimitusvarmuus ja kokemus terveydenhuollon sanelunpurkupalvelusta. Diktamenilla puretaan miljoonia saneluja vuosittain ja palvelua hyödyntää yli 250 asiakastoimipistettä.

Hankinnalla ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavaan osaajapulaan liittyviä huolia ja varmistetaan sujuva potilas- ja asiakasdokumentointi koko hyvinvointialueella.

Hankintaan kuuluu jatkotehtävien hoitaminen: Diktamenin tekstinkäsittelijä purkaa sanelut sovitussa aikataulussa, hoitaa vaadittavat oheistehtävät ja tallentaa valmiit tekstit sähköisessä muodossa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelua suoritetaan arkipäivinä aina klo 21.00 saakka sovitun kiireellisyyden mukaan. Diktamenilla toimitusajat toteutuvat sanelijan määrittelemän kiireellisyysluokan mukaan joko 30 minuutissa, kahdessa tunnissa tai kahden vuorokauden sisällä.

Ajantasainen ja laadukas sanelunpurku on erottamaton osa niin potilashoitoa kuin asiakastyötä. Sujuvalla sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelulla varmistetaan potilasturvallisuuden ja sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan toteutuminen. Samalla säästetään ammattilaisten aikaa.

”Hyvinvointialueilla on mahdollisuus hankkia sanelunpurkupalvelut kokonaan ostopalveluna, saavuttaa kustannussäästöä ja toimitusvarmuus potilas- ja asiakasdokumenttien valmistumiselle sekä vapauttaa ammattilaisten työaikaa heidän ydintehtäviinsä.”, Valkama kuvaa.