04 Muut toimialat

Sote-alan lisäksi monilla muilla toimialoilla on alettu hyödyntämään sanelua ja puheentunnistusta tiedon tallentamiseen ja tehtävien delegointiin. Puhuttua, saneltua ja äänitettyä tietoa saattaa kertyä esimerkiksi eri alojen asiantuntijoiden muistiinpanoista, johtajien ohjeistuksista tai asiakaspuheluista.

Diktamen toimii aktiivisesti Isossa-Britanniassa, jossa sillä on vahva jalansija asianajotoimistoissa. Logiikka on siellä sama kuin terveydenhuollossa. Kun asianajotoimistot käyttävät asiantuntijatyötä helpottavaa teknologiaa, aikaa vapautuu heillä laskutettavien ydintehtävien hoitamiseen. 

Diktamenin palvelut ja ratkaisut vapauttavat aikaa asiantuntijan ydintyölle ja samalla dokumentaation laatu, virheettömyys sekä tiedon löydettävyys kehittyvät. 

Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

01.09.2022

Sanelu palvelee hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä

Asiakasdokumentoinnin tehostamisella kevennetään merkittävästi sosiaalityöntekijöiden työkuormaa: Diktamenin sanelun avulla kirjaaminen hoituu 5-10 minuutissa aiemman 30-45 min…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen ratkaisee hoitajapulaa hyvinvointialueilla

Terveydenhuollon perspektiivi: Osastonsihteerien vapauttaminen sanelunpurkutyöstä vapauttaa resursseja…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen mahdollistaa sanelunpurun keskittämisen hyvinvointialueiden pirstaleisessa järjestelmäympäristössä

Tietohallinnon perspektiivi: Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa sanelunpurun toiminnanohjauksen keskitetysti kaikkiin potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

01.09.2022
Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

21.06.2022
Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

Ebook

29.09.2022
Potilasdokumentoinnin kokonaispalvelu hyvinvointialueille

Ebook

21.06.2022
Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet

Ebook

21.06.2022
Sosiaalihuollon suuret mullistukset

Ebook

18.03.2022
Stressittömämpää sosiaalityötä sanellen