Uutiset ja artikkelit

01.09.2022

Sanelu palvelee hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä

Asiakasdokumentoinnin tehostamisella kevennetään merkittävästi sosiaalityöntekijöiden työkuormaa: Diktamenin sanelun avulla kirjaaminen hoituu 5-10 minuutissa aiemman 30-45 min sijaan

Lue lisää...

01.09.2022

Diktamen ratkaisee hoitajapulaa hyvinvointialueilla

Terveydenhuollon perspektiivi: Osastonsihteerien vapauttaminen sanelunpurkutyöstä vapauttaa resursseja hoitotyöhön

Lue lisää...

01.09.2022

Diktamen mahdollistaa sanelunpurun keskittämisen hyvinvointialueiden pirstaleisessa järjestelmäympäristössä

Tietohallinnon perspektiivi: Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa sanelunpurun toiminnanohjauksen keskitetysti kaikkiin potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin.

Lue lisää...

01.09.2022

Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

Hyvinvointialueen hallinnon perspektiivi: potilasdokumentoinnin tehostamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, sillä ostopalveluna hankittu sanelunpurku tulee hyvinvointialueelle n. -15 - 20% edullisemmaksi kuin omana työnä tehty sanelunpurkutyö.

Lue lisää...

01.09.2022

Hyvinvointialueet keskittyvät ydintehtäviinsä, kun sanelunpurku keskitetään Diktamenille

Tukipalveluiden perspektiivi: tehokkaalla sanelunpurulla ja tekstinkäsittelyllä vapautetaan hoitajien työaikaa potilastyöhön

Lue lisää...

21.06.2022

Sosiaalihuollon asiakasdokumentit valmistuvat tehokkaasti mobiilisanelulla

Diktamenin mobiilisanelu on sosiaalityöntekijän apuväline niin tien päällä kuin toimistolla. Mahdollisuus joustavaan sanelujen tallentamiseen on tärkeää erityisesti silloin, kun asiakkaita tavataan toimiston ulkopuolella.  Sosiaalihuollossa kamppaillaan sosiaalityöntekijän työajan käytön, työn kuormittavuuden ja resurssipulan kanssa. Diktamenin sanelunpurun kokonaispalvelu tarjoaa ratkaisuja sosiaalihuollon arjen helpottamiseksi. Mobiilisanelu on yksi osa Diktamenin lähestymistapaa, jossa työkalut, tietojärjestelmät ja palvelut sovitetaan eri ammattiryhmien

Lue lisää...

21.06.2022

Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

Lappeenrannan keskussairaalan akuutti- ja tehohoitopotilaiden kirurgisesta hoidosta vastaava gastrokirurgi Piia Hienonen on tyytyväinen puheentunnistukseen:  “On äärimmäisen hienoa, että minulla on Diktamenin kaltainen automaattinen sanelunpurku. Voin tehdä sanelun milloin ja missä vain - ja nähdä saman tien, kun teksti valmistuu.”

Lue lisää...

06.04.2022

Stressittömämpää sosiaalityötä sanellen

“Sanelu säästää aikaa, nostaa laatua ja lisää työhyvinvointia. Itse henkilökohtaisesti en aio luopua sanelusta!” Kati Aikio

Lue lisää...

10.03.2022

Pirkanmaan hyvinvointialue varmistaa sujuvan potilas- ja asiakasdokumentoinnin Diktamen-kokonaispalvelulla

“Meillä on hyvinvointialueille valmis ratkaisu, jolla potilas- ja asiakasdokumentoinnin kustannukset laskevat ja ammattilaisten työaikaa vapautetaan heidän ydintehtäviinsä." Olavi Valkama

Lue lisää...

09.03.2022

Osastonsihteereistä on huutava pula – Kymsote ratkaisi resurssipulan siirtämällä tekstinkäsittelyn kokonaan pois osastonsihteereiltä

"Henkilökunnan saatavuus ei ollut syy liikkeen luovutukselle, mutta tunnistimme jo kilpailutusta tehdessä, että työnjohdon aikaa vapautuu, kun toiminnan mukana siirtyvät työntekijät." Hannele Mattila

Lue lisää...

07.02.2022

Diktamenin kokonaispalvelu – potilasdokumentoinnin ratkaisu hyvinvointialueille

“Sanelunpurun kokonaispalvelun hankinnalla ratkaistaan osaajapulaa, kun lääkäreiden työskentely tehostuu, ja saneluita purkaneiden osastonsihteerien työaika vapautuu muihin tehtäviin." Olavi Valkama

Lue lisää...

10.01.2022

Potilasdokumentoinnin parhaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

“Kun päätöksiä tehdään sanelunhallintajärjestelmän tuottaman datan pohjalta ja siirretään työtä pois lääkäreiltä, ollaan oikealla polulla.” Vesa-Matti Tolonen

Lue lisää...

08.12.2021

Tehokasta ja laadukasta asiakasdokumentointia sanellen

“Sosiaalityöntekijät ansaitsevat modernit työvälineet ja mahdollistamalla niiden käyttöönoton työnantaja osoittaa arvostavansa sosiaalityön ammattilaisia. Sanelu pitäisi saada leviämään joka paikkaan." Kati Aikio

Lue lisää...

18.10.2021

Kokonaispalvelulla puheentunnistuksen pilotointi on hallittua

Diktamenin kokonaispalvelu mahdollistaa sanelunpurkutoiminnan keskittämisen, sanelunhallintajärjestelmän käyttöönoton sekä puheentunnistuksen hyödyntämisen. Viimeisen 20 vuoden aikana on käyty keskustelua siitä, kuinka puheentunnistus tulee ratkaisemaan potilasdokumentoinnin pullonkaulat – ja on totta, että parhaimmillaan uusin teknologia sujuvoittaa ammattilaisten työtä ja säästää aikaa. Diktamenin toimitusjohtajan Olavi Valkaman mukaan puheentunnistukselle on paikkansa, ja siksi sen hyödyntämiseen on kehitetty uutta lähestymistapaa osana

Lue lisää...

14.10.2021

Sallassa sosiaalihuollon asiakasdokumentointi ratkaistiin Diktamenin kokonaispalvelulla

"En ollut kuullutkaan sanelusta sosiaalityössä ennen kuin tulin Sallaan töihin. En osannut edes ajatella, että joku muukin kuin lääkäri voisi sanella." Anne Kurvinen

Lue lisää...

04.10.2021

Mobiilia potilasdokumentointia

“Diktamen mahdollistaa sen, että pystyn paikkakuntaa katsomatta antamaan mihin vain terveyskeskukseen kardiologin kommentin, joka päätyy heidän potilastietojärjestelmään." Juho Pekkala

Lue lisää...

30.08.2021

Ratkaisumme hoitovelkaan ja resurssien riittävyyteen

Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla. Ajoittain alas ajettu kiireetön hoito on pidentänyt potilasjonoja ja kasvattanut hoitovelkaa. Viime viikkoina on uutisoitu paljon terveydenhuollon resurssivajeesta: korona-jäljitys, rokotukset ja sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen tartuntojen kasvaessa vievät niin hoitaja- kuin lääkäriresursseja. Hoitovelkaa syntyy yhä enemmän. Samaan aikaan hoitajapula rasittaa alaa, eikä ongelma tule ainakaan helpottumaan suurten ikäluokkien eläköityessä.

Lue lisää...

16.08.2021

Potilasdokumentointi lääkkeeksi hoitovelkaan ja resurssivajeeseen

16.8.2021 Tehokkuus potilasdokumentoinnissa vapauttaa ammattilaisten aikaa potilastyöhön Koronapandemian aikana syntynyt hoitovelka on nostanut pitkään hoitoa odottavien määrän ennätyksellisen korkeaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tammikuussa, että pitkään hoitoonpääsyä odottaneita oli joulukuun 2020 lopussa miltei 8 000, kun keskimäärin luku on 1500. Tilanne on sama lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Uusimman raportin mukaan yli puoli vuotta hoitoa odottaneita

Lue lisää...

04.06.2021

Harjun terveys valitsi Diktamenin kokonaispalvelun ja keskittää sanelunpurkupalvelut liikkeen luovutuksella Diktamenille

Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön. Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustama Harjun Terveys keskitti Diktamenille sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuuluu vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksen yhteydessä Diktamenille siirtyy sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuu sekä kahdeksan sanelunpurkajaa vanhoina työntekijöinä. Työntekijät voivat jatkaa työtään Lahdessa

Lue lisää...

28.05.2021

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan, Janakkalan, Hattulan, Hausjärven, Lopin, Tammelan, Jokioisen, Ypäjän ja Humppilan alueilla, valitsi avoimella tarjouskilpailumenettelyllä Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi. Tarjoukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena sanelunpurkupalvelu ja puheentunnistus. Hankinta koskee sanelunhallintajärjestelmää ja lisähankintamahdollisuus koskee sanelunpurkupalvelun ja puheentunnistuksen hyödyntämistä osana potilas- ja asiakasdokumentointia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kotihoidossa ja sosiaalihuollossa. Kanta-Hämeessä palveluita

Lue lisää...