Kymsote ratkaisi potilasdokumentoinnin liikkeen luovutuksella

Tekstinkäsittelijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin

Monessa sairaanhoitopiirissä pohditaan tekstinkäsittelijän työn tulevaisuutta, kun puheentunnistuksen käyttö potilasdokumentoinnissa yleistyy. Diktamenilla tiedetään, että puheentunnistus ei kokonaan korvaa tekstinkäsittelijöitä, joskin sen hallittu hyödyntäminen on suotavaa. Yksi keino välttää irtisanomiset sekä turvata potilasdokumentoinnin laatu ja nopeus on sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen osittain tai kokonaan liikkeen luovutuksella.

”Tekstinkäsittelijöitä tullaan edelleen tarvitsemaan, vaikka puheentunnistus yleistyy. Potilashoidon tiukan työrytmin vuoksi puheentunnistus ei sovi vielä kaikkeen potilasdokumentointiin, ja muutokset ovat hitaita. Liikkeen luovutus on siinä mielessä yksinkertainen ratkaisu, että sanelunpurkuhenkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen ei tarvitse itse uhrata työaikaa. Lisäksi saadaan kustannushyödyt välittömästi, sillä Diktamenin hinta potilasdokumentoinnille on heti edullinen”, Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama pohtii.

Kymsote päätti ensimmäisenä Suomessa hankkia sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuului osana sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus

Liikkeen luovutukseen perustuva potilasdokumentoinnin kokonaispalveluratkaisu tarkoittaa, että Diktamen ottaa kokonaisvastuun vakituisista tekstinkäsittelijöistä ja sanelunpurkuvolyymista. Henkilöt siirtyvät Diktamenille vanhoina työntekijöinä. Liikkeen luovutuksen etuna ovat välittömät kustannushyödyt asiakkaalle ilman toimintatapojen muutosta tai pelkoa työpaikkojen menetyksestä:

”Toteutimme Kymsoten kanssa ensimmäisen sairaanhoitopiiritason liikkeen luovutukseen perustuvan kokonaispalvelun, jossa Kymsoten tekstinkäsittelijöistä tuli meidän työntekijöitämme, ja me kannamme kokonaisvastuun siirtyneestä sanelunpurkuvolyymista”, Valkama kertoo.

Kymsotessa tiedettiin, että kustannussäästöt ovat välttämättömiä, mutta niihin oli päästävä laadusta ja toimitusajoista tinkimättä. Hankkeen valmistelussa mukana olleen johtajaylihoitajan Hannele Mattilan mukaan kilpailutuksessa haluttiin varmistaa, että tekstit tulevat ajallaan ja ovat hyvin kirjoitettuja.

”Jos tekstit eivät tule ajallaan, hoitoyksiköissä tulee turhaa härdelliä tämän asian kanssa. Meillä oli selkeä laatuongelma, jota pyrittiin samalla korjaamaan.”

Yksi kilpailutuksen edellytys oli, että työntekijät saavat jatkaa työtään vanhoina työntekijöinä eikä kenenkään tarvitse muuttaa paikkakunnalta. Säästöpaineiden ja laatuvaatimusten ristitulessa painoi myös henkilöstön hyvinvointi.

”Ajattelimme paljon henkilöstöä. Kun kilpailutusta suunniteltiin, oli selvää, että se tapahtuu liikkeen luovutuksena, niin että henkilöstö menee mukana. Työ piti pystyä hoitamaan Kymenlaaksossa. Oli hienoa, että pääsimme Diktamenin kanssa ratkaisuun, jonka myötä he perustivat toimipisteet Kotkaan ja Kouvolaan”, Mattila on tyytyväinen, että työpaikat pysyivät Kymenlaaksossa.

Tulokset ovat liikkeen luovutuksen jälkeen keränneet kiitosta

Kymsoten potilasdokumentoinnissa on ylläpidetty toimitusaika- ja laatutavoitteita heti ensimmäisestä viikosta lähtien, minkä lisäksi suoria kustannussäästöjä on tuotettu yli 10% vuositasolla.

Liikkeen luovutuksella turvattiin myös tekstinkäsittelijöiden työpaikat, ja työntekijöiden viihtyvyydestä huolehditaan edelleen. Diktamenilla tekstinkäsittelijät saavatkin esihenkilöiltään parasta tukea ja sparrausta, mikä on lisännyt työviihtyvyyttä, sekä myös motivaatiota ja tuottavuutta. Osoituksena tästä Diktamenin liikkeen luovutus -yksiköissä toteutettu viimeisin työhyvinvointia mittaava Työvire-kysely tuotti erinomaisen tuloksen 4.6/5.

Lisätiedot: Antti Leskinen, Asiakkuuspäällikkö, Diktamen, myynti@diktamen.com