Diktamenin kokonaispalvelu – potilasdokumentoinnin ratkaisu hyvinvointialueille

Diktamenin kokonaispalvelulla ratkaistaan kasvavaan osaajapulaan liittyviä huolia ja varmistetaan sujuva potilasdokumentointi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille Helsinkiä lukuun ottamatta vuonna 2023. Tavoitteena on yhdenmukaistaa palveluja. Samalla on tullut ajankohtaiseksi toimintatapojen päivitys ja ratkaisujen hakeminen alan kasvavaan osaajapulaan. Lääkäriliittokin on vedonnut uudistuksen yhteydessä päättäjiin viitaten resurssipulaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla.

Pirkanmaa on ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä kilpailuttanut sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut siten, että ne ovat käytettävissä täydellä laajuudella myös hyvinvointialueen toimintayksiköissä. Kyseessä on sanelunpurkupalvelujen hankinta, jossa tilaajalla on mahdollisuus hankkia sanelunpurkupalvelut kokonaan ostopalveluna, saavuttaa kustannussäästöä ja toimitusvarmuus potilasdokumenttien valmistumiselle sekä vapauttaa osastonsihteerien työaikaa sanelunpurusta tuottavampiin tehtäviin.

Lääkäreiden ja hoitajien ohella osaajapula on kokeneista osastosihteereistä, joiden työtehtävät vaihtelevat hallinnollisista töistä asiakaspalveluun ja lääkärien tekstien, lähetteiden sekä lausuntojen sanelunpurkuun. Esimerkiksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa ollaan huolissaan sihteerien riittävyydestä, kun hoitajien töitä ollaan edelleen siirtämässä osastosihteereille vastauksena hoitohenkilökunnan resurssipulaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintaan onkin sisällytetty myös jatkotehtävät, jotka tekstinkäsittelijä tekee sanelunpurun jälkeen potilastietojärjestelmässä sanelijan ohjeiden mukaan sovitussa aikataulussa.

Potilasdokumentointi on irrottamaton osa potilastyötä. Toimiessaan se tukee hyvää potilaan hoitoa ja vaikuttaa myös potilashoidon nopeuteen ja sujuvuuteen, mikä edelleen laskee kustannuksia. Diktamenin sanelunpurun kokonaispalvelu on toimiva ratkaisu potilasdokumentoinnin kustannustehokkaaseen ja toimitusvarmaan tuottamiseen.

Liikkeen luovutus ja sanelunpurku ostopalveluna vastaavat osaajapulaan

Sanelunpurkupalvelujen hankintaan voidaan sisällyttää myös liikkeen luovutus, jossa tilaajan sanelunpurkajat ja vastuu heidän purkamista saneluista siirtyy Diktamenille. Liikkeen luovutus voi koskea koko sanelunpurkutoimintaa tai vain osaa siitä. Siirtyvän sanelunpurkuvolyymin lisäksi voidaan sanelunpurkua hankkia ostopalveluna, jolloin omaa sanelunpurkutoimintaa voi siirtää Diktamenille esimerkiksi eläköitymisten tai osastosihteerien työnkuvien uudelleen määrittelyllä.

Sanelunpurkupalvelujen hankinnalla saavutetaan aina suoria ja välillisiä kustannussäästöjä. Organisaation tuki sanelunpurkajille ja parhaat menetelmät pitävät dokumenttien kappalekustannuksen matalana.

”Tilaajalle sanelunpurkupalvelut ovat tukipalvelua, kun taas meille se on ydinpalvelua, jolloin pienemmällä kustannustasolla on mahdollista saavuttaa parempi laatu ja toimitusvarmuus potilasdokumentointiin. Meillä on myös aina riittävä määrä ammattitaitoisia tekstinkäsittelijöitä vastaamassa kysynnän muutoksiin toimitusaikataulun ja laadun varmistamiseksi.”, kuvaa Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Toiminnan johtamisen siirtyessä sanelunpurkupalvelua tarjoavalle yritykselle johdon ja esihenkilöiden aika vapautuu sanelunpurkuprosessin hallinnasta, rekrytoinneista, sijaistusten järjestämisestä ja työvuorosuunnittelusta tuottavampiin tehtäviin.

Kokemukset puhuvat puolestaan: Kymsotessa on saavutettu Diktamenin kokonaispalvelun avulla suorat säästöt asiakkaalle laatu- ja toimitusaikatavoitteista tinkimättä. Lapissa osaajapulaan liittyviä resurssihaasteita on ratkaistu sanelunpurun ostopalvelulla.

Valkama näkee, että suoraviivainen ja varma ratkaisu voi olla suuri apu hyvinvointialueiden rakentamisessa:

”Sanelunpurun hankinta kokonaispalveluna on nopein tapa saada aikaiseksi säästöjä ja tuottavuutta hyvinvointialueilla. Samalla ratkaistaan terveydenhuollon osaajapulaa kahdesta suunnasta: toimitusvarmempi ja laadukkaampi potilasdokumentointi nopeuttaa ammattilaisten kuten lääkäreiden työskentelyä, ja toisaalta osastonsihteerien työaikaa vapautuu sanelunpurusta tuottavampiin tehtäviin.”