Harjun terveys valitsi Diktamenin kokonaispalvelun ja keskittää sanelunpurkupalvelut liikkeen luovutuksella Diktamenille

Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön.

Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustama Harjun Terveys keskitti Diktamenille sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuuluu vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksen yhteydessä Diktamenille siirtyy sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuu sekä kahdeksan sanelunpurkajaa vanhoina työntekijöinä. Työntekijät voivat jatkaa työtään Lahdessa ja heillä on mahdollisuus myös etätyöhön.

Harjun terveys vastaa perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluista ja suun terveydenhuollon palveluista Lahdessa, Kärkölässä ja Iitissä. Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön.

”Kartoitimme erilaisia ratkaisumalleja terveydenhuollon sanelunpurkupalvelujen tuottamiseen. Kilpailutuksen perusteella päädyimme valitsemaan yhteistyökumppaniksi Diktamenin, joka tarjosi meille parhaiten soveltuvan ja laadukkaan kokonaisratkaisun sanelupurkuun, saneluiden hallintaan ja puheentunnistukseen ”, kertoo hankinnasta vastannut Mehiläisen hankintajohtaja Satu Suominen.

”Diktamen-sanelunpurkupalvelut on mahdollista hankkia oman toiminnan lisäresursointiin tai kokonaispalvelumallilla, johon voi sisältyä asiakkaan vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Yhä useampi asiakas valitsee kokonaispalvelun. Sen avulla voimme taata optimaalisen toimitusvarmuuden ja pitävät toimitusajat sanelunpurkuun, jolloin saavutetaan suurimmat kustannushyödyt välittömästi. Malli soveltuu erinomaisesti myös tukemaan puheentunnistuksen käytön laajentamista organisaatioissa, jolloin uuden teknologian hyödyt saadaan ulosmitattua riskittömästi heti”, kuvaa Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Diktamenin tekstinkäsittelijä purkaa sanelun ja tuottaa potilasdokumentin Lifecare-järjestelmään määritellyn kiireellisyyden mukaan. Harjun terveyden sanelut puretaan vuorokauden ja kiireellisissä tapauksissa kahdeksan tunnin kuluessa. Saneluja puretaan päivystysaikoina klo 20.30 saakka.

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmää hyödynnetään toiminnan kehittämisessä entistä paremman laadun ja korkeamman kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Puheentunnistusta voidaan hyödyntää myös osana dokumentointia, jolloin sanelu muuttuu tekstiksi sanelijan silmien edessä suoraan Lifecare-potilastietojärjestelmään.

Liikkeen luovutus kannattaa

Diktamenin palvelu keskittyy sanelunpurkuun, joten työnohjaus ja resursointi on aina tehokasta. Toimivat työvälineet ja hyvät käytännöt pitävät huolta myös työtyytyväisyydestä, mikä ilmenee hyvin Diktamenille siirtyneen eläkkeelle jäävän tekstinkäsittelijän palautteesta:

”Lämmin kiitos, että sain olla yrityksessänne, kun tulimme tekstinkäsittelijöinä liikkeen luovutuksella Harjun terveydestä. Nyt tuntuu haikealta lähteä eläkkeelle, koska täällä on ollut tosi hyvä työskennellä. Olisipa tämä mahdollisuus Diktamenista tullut jo paljon aikaisemmin. Kunpa suuret sairaanhoitopiiritkin ymmärtäisivät, miten loppujen lopuksi pienillä asioilla ja omalla esimerkillä voidaan motivoida työntekijät. Täällä Diktamenissa kaikki ihmiset ovat niin ystävällisiä ja auttavaisia, jotka meitäkin ovat kouluttaneet.”

Kysy lisää Diktamen-kokonaispalvelu ja liikkeen luovutus-malleista myynnistämme: myynti@diktamen.com.