Sanelu palvelee hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä

Sosiaalihuollon pitkittynyt resurssipula, työn kuormittavuus ja kasvavat tiedonhallinnan vaatimukset haastavat tulevien hyvinvointialueiden päättäjiä uudistamaan toimintamalleja palvelujen järjestämiseksi. Diktamen-kokonaispalvelu on valmis ratkaisu hyvinvointialueille, mikä lisää työn tuottavuutta ja tekee sosiaalityöntekijöiden arjesta stressittömämpää. 

“Hoitajapulan saadessa paljon mediatilaa vähemmälle huomiolle jäävät sosiaalihuollon haasteet, vaikka näkymät ovat jopa terveydenhuoltoa huonommat. Sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko Suomessa, eikä tilanne näytä menevän parempaan suuntaan.”, Diktamenin Key Account Manager Antti Leskinen pohtii.  

Sosiaalihuollon työvoimapulaa pahentaa entisestään työn kuormittavuus, palkkaus ja tieto resurssien riittämättömyydestä. Asiakasdokumentointi on yksi ratkaistavissa oleva tehtävä, joka vie paljon sosiaalityöntekijöiden aikaa. Sosiaalityöntekijöiden arjessa toimivaksi todetun sanelun ja sanelunpurkupalvelun myötä kirjaaminen ei ole enää pullonkaula. 

Laadukasta kirjaamista stressittömästi 

 
Sanelu tekee sosiaalityöstä stressittömämpää. Kirjaukset eivät pääse kasaantumaan, tieto on ajantasaista ja laatu paranee, kun dokumentointi tehdään heti asiakastapaamisen jälkeen – halutessaan mobiilisti. 

“Asiakastyössä sanelu on kätevä. Tiedämme, että joskus on paljonkin asiakastapaamisia ja paine kirjaamisesta kasvaa. Sitten on lippulappuja siellä täällä, mikä on kaiken lisäksi tietoturvariski, jos kirjauksia ei ehdi tekemään ajallaan.”, pohtii Raision Sosiaali- ja terveyskeskuksen asumisohjaaja Sini Kohonen.  

“Se auttaa, kun ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, vaan voi tehdä kirjaukset tarkoituksenmukaisimmassa ja työntekijälle sopivimmassa paikassa. Sanoisin, että tekstin laatukin voi kohentua, kun sanot sen ääneen tai luet sen uudestaan läpi.”, Raision perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sami Salmivirta täydentää. 

Sanelunpurkupalvelu vapauttaa entisestään sosiaalityöntekijöiden aikaa asiakastyöhön: sanelun jälkeen Diktamenin tekstinkäsittelijät purkavat sanelun dokumentiksi aina ajallaan. 

Työvälineiden modernisoiminen parantaa hyvinvointia ja voi tehdä työstä houkuttelevampaa.  

“Tämä on kustannustehokas toimintatapa, joka oikein käytettynä lisää työntekijöiden työhyvinvointia. Työnantajan näkökulmasta sanelu on valttikortti, joka antaa positiivisen mielikuvan siitä, että digitaalisia palveluita otetaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti käyttöön – pyritään viemään alaa eteenpäin.”, Salmivirta kommentoi.  

“Sosiaalityöntekijöitä kannattaa kuunnella: paras ymmärrys ongelmista ja ratkaisuista tulee kentältä. Sanelu on todettu toimivaksi ratkaisuiksi sosiaalihuollon kirjausten haasteisiin.”, Leskinen kommentoi.  

Rakenteinen kirjaaminen työllistää 

Sosiaalihuollon asiakaskertomukset kirjataan jatkossa terveydenhuollon tapaan rakenteisesti asiakastietojärjestelmään, jolloin kirjaamiseen kuluu entistä enemmän aikaa. Tiedot tulevat vaiheittain myös Kanta-palveluun asiakkaiden näkyville, jolloin kirjaamisen laatu korostuu.  
 

“Asiakasnäkökulmasta kyse on virallisista dokumenteista, jotka ovat laissa velvollisuus kirjata oikein. Sanelulla ja sanelunpurkupalvelulla varmistetaan, että asiakasdokumentit ovat tasalaatuisia. Kohtahan ne menevät myös Kanta-palveluun asiakkaan nähtäville, niin on tärkeää, että tekstit ovat järkevästi kirjattuja.”, Kohonen sanoo.  

Samalla, kun uusi toimintamalli sujuvoittaa asiakastietojen käsittelyä ja yhtenäistää tietoa, voi sen oppiminen olla työlästä. Sosiaalihuollon tekstit ovat jo nykyisellään 50% laajempia kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Diktamenin ratkaisussa rakenteinen kirjaaminen onnistuu sanelemalla. 

“Tässähän on kyse lopulta siitä, että kaikki ylimääräinen on pois siitä arvokkaasta asiakastyöstä. Diktamenin avulla kirjaaminen hoituu 5-10 minuutissa aiemman 30-45 min sijaan.” Leskinen toteaa. 

Sanelu kannattaa  

Diktamenin palveluita hyödyntää yli 250 asiakastoimipistettä ja 19 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista päivittäin Suomessa.

Raision sosiaalityöntekijät ovat saaneet käyttää sanelua keväästä 2022. Tavoitteena on arjen helpottaminen, hyvien työkalujen tarjoaminen sosiaalityöntekijöille ja kirjaamisen nopeuttaminen. Salmivirta on tyytyväinen, että sanelu on vihdoin saatavilla:  

“Pyrin löytämään keinoja ja työkaluja, jotka helpottaisivat työntekijöiden arkista työtä ja parantaisivat laatua. Olen miettinyt pitkään, että tämä pitäisi saada kuntoon. Sanelu toimii terveydenhuollossa, niin sen pitäisi meilläkin toimia. Meillä on yhtä lailla oikeus ja mahdollisuus käyttää tätä palvelua.” 

 
Kirjaaminen on nopeutunut ja palvelu on vastannut odotuksia. Viesti hyvinvointialueille on selvä: 

 
“Diktamenin esittelyn jälkeen olimme vakuuttuneita, että tämä on se palvelu, mikä tukee meidän työntekijöitämme, heidän työhyvinvointiaan ja järkevää ajankäyttöä. Palvelu on vastannut odotuksia. Suosittelisin sanelua ehdottomasti hyvinvointialueille.”, Salmivirta toteaa. 
 

Diktamen varmistaa, että palvelu on yhteensopiva hyvinvointialueiden ratkaisujen kanssa. Hankinta voi tapahtua hyvinvointialueen tai pienemmän yksikön kautta. Päätöksen sanelun käytöstä tekee sosiaalityöntekijä. 

“Meillä on valmis ratkaisu, joka on helppo toteuttaa sosiaalihuollossa – erityisesti jos Diktamen on terveydenhuollossa jo valmiina. Hyvinvointialueiden kannattaa tarttua ratkaisuun, joka tekee sosiaalihuollon arjesta stressittömämpää ja työstä tuottavampaa.”  

Testattavaksi on tarjolla myös puheentunnistusratkaisu, joka voi hyödyttää entisestään sosiaalihuollon kirjaamista. 

 
Kysy lisää asiakasdokumentoinnin kokonaispalvelustamme: antti.leskinen@diktamen.com