Stressittömämpää sosiaalityötä sanellen

Hyvinvointialueilla on edessään kova paine vastata sosiaalihuollon resurssipulan ja työn kuormittavuuden haasteisiin. Diktamenilla on toimivaksi todettu ratkaisu sosiaalityöntekijöiden ajan säästämiseen sanelun avulla. Sodankylän sosiaalityön johtaja Kati Aikio ei aio luopua sanelusta.

Asiakasdokumentointi on kirjaamisprosessi, jolla asiakastapaamisissa syntynyt tieto tallennetaan ja välitetään eteenpäin. Selkeät ja oikea-aikaiset asiakirjat takaavat huolellisen päätöksenteon ja oikeusturvan toteutumisen. Sosiaalihuollon kirjaukset ovat kuitenkin laajoja, eikä sosiaalityöntekijän työaika ei riitä kaikkeen.

”Sosiaalityöntekijöillä on vaikeuksia ehtiä tehdä kirjauksia reaaliajassa. Siinä tulee helposti stressi, kun pino kirjattavista kasvaa. Kirjaaminen on kuitenkin lakisääteistä, se on pakko saada tehtyä.”, selittää Aikio.

Diktamen ratkaisee dokumentoinnin haasteita sanelun ja sanelunpurkupalvelun avulla. Sosiaalihuollon asiakkuuksista vastaava Key Account Manager Antti Leskinen kertoo, että tavoitteena on vapauttaa ammattilaisten aikaa ydintehtäviin:

”Dokumentointiin käytetty aika on varsinaisesta asiakastyöstä pois. Tämän kanssa olemme tehneet pitkään töitä terveydenhuollon puolella ja nyt haluamme helpottaa myös sosiaalityöntekijöiden työkuormaa.”

Sanelu on nopeampaa kuin käsin kirjoittaminen. Sodankylässä sosiaalihuollon sanelu on keskimäärin 4 minuuttia, yhteensä 1900 merkkiä. Ero on suuri verrattuna kirjoittamiseen käytettyyn aikaan.

”Sanelemalla saan monesti viidessä minuutissa tallennettua tiedon, kun kirjoittamiseen saa varata puoli tuntia tai kolme varttia aikaa. Ja tämä on juuri se pointti! Työpäivät ovat joskus niin tiiviitä, ettei asiakkaiden välillä ehtisi mitenkään kirjoittamaan asioita ylös, jolloin kirjaaminen jää rästiin. Ei asiakkaalle voi sanoa, että odota siellä käytävällä, kun minä kirjaan tämän edellisen käynnin. Viidessä minuutissa koko asian ehtii kuitenkin sanella talteen.”, kuvaa Aikio.

Vaatimusten kasvaessa työstä pitäisi tehdä vähemmän kuormittavaa ja samalla houkuttelevampaa uusille sosiaalityöntekijöille. Sanelu on yksi keino helpottaa työpainetta ja vastata kasvavaan työvoimapulaan.

”Työstä tuli sanelun myötä vähemmän kuormittavaa, kun aikaa jää asiakastyöhön enemmän! Olemme maininneet sanelun rekrytointi-ilmoituksissakin osoituksena siitä, että meillä on modernit työvälineet käytössä.”, Aikio kuvaa.

Sanelu parantaa työhyvinvointia. Tiedot saa tallennettua heti asiakastapaamisen jälkeen, joten kirjaukset eivät jää roikkumaan. On myös laadun kannalta merkittävää, että kirjaukset tehdään, kun asia on tuoreena mielessä.

”Sanelu on helpottanut henkistä painetta merkittävästi. Kun tiedot saa lähes reaaliajassa saneltua talteen, niin ne saa heti pois mielestä. Kirjausten parempi laatu on todella merkittävä hyöty, ja sekin keventää työntekijän kokemaa stressiä ja painetta.”, Aikio iloitsee ja jatkaa:

”Useampi työntekijä on ottanut myös esille, että sanelu helpottaa niska- ja selkävaivoja, koska kirjoittamistyötä on vähemmän. Yksi työntekijä kiteytti hyvin: sanelu helpottaa henkistä ja fyysistä työergonomiaa!”

Aika on kypsä uudistumiselle

Hyvinvointialueiden kannattaa pohtia ratkaisuja, jotka tekevät sosiaalihuollon arjesta stressittömämpää. Diktamenin toimintamallit ja tietojärjestelmät ovat yhteensopivia uusien hyvinvointialueiden kanssa, koska kehitystä on tehty tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa pitkään, ja sosiaalihuollonkin kanssa useampia vuosia. Leskinen näkee, että uudistumisen aika on nyt:

”Aika on kypsä tällaiselle uudistukselle. Pirkanmaallahan tehtiin päätös kilpailuttaa sanelujen purkupalvelu ratkaisemaan koko hyvinvointialueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon potilas- ja asiakasdokumentoinnin tarpeet. Tämä osoittaa, että hyvinvointialueiden tasolla tämä asia on ymmärretty ja toimiin on ryhdytty!”, Leskinen pohtii.

Aikio pitää tärkeänä, että sanelu on kaikkien sosiaalityöntekijöiden saatavilla myös hyvinvointialueilla. Hän suositteleekin lämpimästi sosiaalihuollon organisaatioita kokeilemaan Diktamenin palvelua: ”Tämä on meille tosi tärkeä työväline. Sanelu säästää aikaa, nostaa laatua ja lisää työhyvinvointia. Itse henkilökohtaisesti en aio luopua sanelusta!”

Kysy lisää asiakasdokumentoinnin kokonaispalvelustamme: antti.leskinen@diktamen.com