Lapin sairaanhoitopiiri otti potilasdokumentoinnin kokonaisvaltaisesti hallintaan

Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä sanelunhallintajärjestelmän, koska potilasdokumentoinnin tehostaminen ja puheentunnistuksen käyttöönotto halutaan tehdä tulosten pohjalta.

”Meillä oli tarve toiminnanohjaustiedolle, joka mahdollistaisi kokonaiskuvan muodostamisen siitä, miten asioita on järkevin tehdä. Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä, joka sisältää myös puheentunnistusratkaisun, toimii nimenomaan toiminnanohjaukseen eli saamme sieltä tarvittavan tiedon potilasdokumenttien läpimenoajoista, jota voimme hyödyntää tiedolla johtamisessa ja prosessien kehittämisessä”, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Vesa-Matti Tolonen.

”Diktamenin raportit antavat hyvin tietoa sanelujen tilanteesta, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen. Tiedolla johtaminen kaikkinensa on parantunut ja helpottunut”, pohtii palvelupäällikkö Tuula Kelottijärvi Lapin sairaanhoitopiiristä.

Sanelunhallintajärjestelmä parantaa potilasdokumentointia, oli kyseessä sitten oman sanelunpurkutoiminnan tehostaminen, ostopalveluna hankittu sanelunpurku tai kokonaispalveluratkaisu.

”Yhä useampi toimija on valinnut potilasdokumentoinnin kokonaisratkaisumme. Lapin sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön Diktamen-sanelunhallintajärjestelmä, koska potilasdokumentoinnin tukipalveluita haluttiin tehostaa ja saada parhaat hyödyt omasta sanelunpurkuorganisaatiosta prosesseja kehittämällä sekä hyödyntämällä myös puheentunnistusta. Tarjoamme myös apua sanelunpurkupalvelun avulla joko ylivuotopalveluna tai isommissa kokonaisuuksissa”, Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama kommentoi.

Puheentunnistuksen hyödyt selvitetään

Samalla, kun sanelunhallintajärjestelmä toimii työnohjauksen ja seurannan välineenä, sisältyy siihen myös alan uusimmat teknologiaratkaisut: puheentunnistuksen pilotointi tapahtuu joustavasti ja hallitusti osana potilasdokumentoinnin tehostamista — tavoite, jonka myös Lapin sairaanhoitopiiri määritteli toimintansa kehittämiseksi.

”Nyt kun meillä on sanelunhallintajärjestelmä, voimme aidosti mitata saneluprosessin tehokkuutta ja laatua. Samalla voimme käynnistää puheentunnistuksen pilotoinnin, kun pystymme seuraamaan sen tuomia hyötyjä prosessille niin laadullisesti eli paljonko virheitä pitää paikkailla sekä ajallisesti eli paljonko säästämme sanelijan ja sanelun purkajan työaikaa”, Tolonen kertoo.

Lääkärin arvokasta työaikaa ei kannata käyttää valikoiden selaamiseen ja tekstin naputtelemiseen tai korjaamiseen. Tolosen mukaan puheentunnistuksen hyödyt ja oikeat käyttökohteet löytyvät mittaamalla.

”Diktamenilla on hyviä selvityksiä työajan säästöstä: mitä saadaan, kun käytetään nykyaikaista sanelunhallintaa verrattuna perinteiseen kirjaamiseen tai puheentunnistukseen. Niissä on aivan merkittäviä eroja. Uudessa pilotissa me haluamme selvittää, mitä nämä luvut ovat meidän kohdalla. Näemme, missä tällä hetkellä kannattaa hyödyntää puheentunnistusta.”

Diktamenilla on muodostunut selkeä kuva parhaista käytänteistä puheentunnistuksen käytössä. ”Puheentunnistus kannattaa ottaa käyttöön sanelunhallintajärjestelmän yhteydessä tai liittää se jo käytössä olevaan sanelunhallintajärjestelmään, jolloin pilotointi voidaan tehdä riskittömästi samalla, kun kustannushyödyt saadaan tehostamalla prosesseja”, Valkama toteaa.

LSHP:n palvelupäällikkö Tuula Kelottijärvi arvioi, että puheentunnistus tulee helpottamaan tekstinkäsittelijän työtä, kun parhaiten soveltuvat toimialat on kartoitettu: ”Tekstinkäsittelijän työhän muuttuu taustatunnistuksen myötä perinteisestä sanelun purkamisesta virheiden korjaamiseen, tekstin muokkaamiseen ja oheistehtävien kirjaamiseen potilastietojärjestelmään. Puheentunnistus toimii aika pitkälti parhaiten teksteissä, joissa on yleiskielipainotteisia eikä laajaa erikoissanastoa käytössä.”

Vesa-Matti Tolonen arvioi, että muutos tapahtuu paineen kasvaessa. Esimerkiksi koronapandemian myötä liiketoimintajohto heräsi etätyöratkaisujen kehittämiseen:

”Viime keväänä kun siirryttiin etätöihin, niin emme me olisi pystyneet lääkärikuntaa siinä mittakaavassa hyödyntämään etätöissä ilman tätä sanelunhallintaa — ja nimenomaan mobiilisanelua. Diktamenin mobiilisanelu ja sanelunpurkuprosessi mahdollisti etätyön myös näihin saneluun liittyvien prosessien osalta.”

Lisätiedot: Antti Leskinen, Asiakkuuspäällikkö, Diktamen, myynti@diktamen.com