Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan, Janakkalan, Hattulan, Hausjärven, Lopin, Tammelan, Jokioisen, Ypäjän ja Humppilan alueilla, valitsi avoimella tarjouskilpailumenettelyllä Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi. Tarjoukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena sanelunpurkupalvelu ja puheentunnistus.

Hankinta koskee sanelunhallintajärjestelmää ja lisähankintamahdollisuus koskee sanelunpurkupalvelun ja puheentunnistuksen hyödyntämistä osana potilas- ja asiakasdokumentointia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kotihoidossa ja sosiaalihuollossa. Kanta-Hämeessä palveluita tuotetaan yhteensä noin 176 000 asukkaalle. Saneluvolyymi terveydenhuollossa on ollut vuositasolla noin 770 000 sanelua / vuosi.

Hankinnan taustalla on pyrkimys tehostaa potilasdokumentointia ja sanelujen purkua sekä parantaa prosessin laatua ja mitattavuutta. Sanelunhallintajärjestelmän avulla voidaan ohjata ja suunnitella sanelunpurkutoimintaa hallitusti sekä tehostaa raportointia ja työnohjausta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tavoittelee hankinnalla tuottavuuden parantumista suorien tai välillisten kustannussäästöjen muodossa. Taustalla on myös johtamisen ja toiminnan kehittäminen laajemmin: sanelunpurkuhenkilöstön resursoinnin parantaminen sekä reaaliaikaisen tiedon saatavuuden parantaminen, jotta toiminnan organisointi tehostuu ja virheiden selvittelyyn käytetty aika vähenee.

Uusimpia teknologiaratkaisuja hyödyntävän Diktamen-sanelunhallintajärjestelmän ja sanelunpurkupalvelun avulla varmistetaan yhtenäinen ja toimintavarma potilasdokumentaation ja potilastietojen hallinta. Sanelunpurun reaaliaikainen tilannenäkymä resursointiin ja työnohjaukseen mahdollistaa saneluprosessin toiminnanohjauksen keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Sovituissa määräajoissa pysyvä sanelunpurku ja potilasdokumentointi varmistavat potilashoidon sujuvuuden, mikä nopeuttaa myös potilashoidon läpimenoaikoja ja tuottaa huomattavia välillisiä säästöjä.

Kysy lisää Diktamen-sanelunhallintajärjestelmästä, sanelunpurkupalvelusta, puheentunnistuksesta sekä kokonaispalvelumallista myynnistämme: myynti@diktamen.com.