Tehokasta ja laadukasta asiakasdokumentointia sanellen

Sosiaalityöntekijöistä on nykyisellään jo huomattava pula. Hallituksen esittämän lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksen myötä uusia sosiaalityöntekijöitä tarvitaan entistä enemmän. Lapissa sosiaalihuollon pullonkauloja ratkotaan etulinjassa asiakasdokumentointia tehostamalla.

Sodankylän sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön syksyllä 2021 Diktamenin kokonaispalvelu sisältäen sanelunpurkupalvelun ja sanelunhallintajärjestelmän. Käyttöönotolla tavoiteltiin apua sosiaalityöntekijöiden arkeen.

”Lähdimme sanelun käyttöönotolla tavoittelemaan sosiaalityöntekijöidemme työn helpottamista ja työajan säästöä. Sosiaalihuollon tekstit ovat pitkiä, moninkertaisia verrattuna terveydenhuollon teksteihin, eli asiakasdokumentointiin ja kirjausten tekemiseen menee paljon aikaa.”, kertoo Sodankylän sosiaalityön johtaja ja perhekeskuskoordinaattori Kati Aikio.

Kirjaaminen on Sodankylässä nostettu kehittämisen kohteeksi tänä vuonna, kun sosiaalihuollossa siirryttiin uusilla tiedoilla Kelan Kanta-arkistoon 1.4.2021. Uuden tietomallin myötä kirjaamisesta tulee entistä rakenteisempaa, vaikka sosiaalihuollossa tulee aina olemaan paljon myös vapaamuotoista dokumentointia.

”Sosiaalihuollon kannalta tämä on iso uudistus. Rakenteisuudella tavoitellaan yhtenäisempää kirjaamista. Samalla kirjaamisen tasoa täytyy nostaa, koska pian asiakas näkee kirjaukset suoraan Kanta-palvelusta.”, Aikio selittää.

Sanelu vastaa sosiaalityön tarpeisiin

Diktamenin kokonaispalvelun ydinajatus on ammattilaisten ajan säästäminen vähentämällä kirjaamiseen ja asiakasdokumentointiin kuluvia resursseja. Sanelun avulla työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä asiakastyöhön.

”Sosiaalihuollossa on samanlaisia ellei isompia tarpeita työntekijäpulan vuoksi kuin terveydenhuollossa, ja siellä tekstit ovat pidempiä kuin lääkäreillä. Sanelu vähentää kirjauksiin käytettyä aikaa eli sen myötä työaikaa säästyy niihin tuottavampiin tehtäviin kuin kirjausten tekemiseen.”, toteaa Diktamenin Key Account Manager Antti Leskinen.

Kirjaamiseen käytetty työaika tippuu, kun tieto tallennetaan kirjoittamisen sijasta puheena. Diktamenin tekstinkäsittelijä purkaa sanelun nopeasti, luotettavasti ja laadukkaasti sosiaalityöntekijälle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Yksi sanelun merkittävimpiä hyötyjä sosiaalityöntekijöille Aikion mukaan onkin se, että kirjaamisen saa tehtyä hetkessä eikä se kuormita: ”Sanelu helpottaa sosiaalityöntekijän työtä aivan äärettömän paljon: kun sen tekee heti asiakaskäynnin jälkeen, niin se ei ole montaa päivää sinun harteillasi tai mielessäsi, että nyt pitää kirjata.”

Työajan säästön ohella sanelu tuo varmuutta kirjaamiseen. Laadukas kirjaaminen on tärkeää niin työntekijän kuin asiakkaan näkökulmasta. Aikio näkee, että myös sisältö paranee, kun sanelu tehdään heti verrattuna siihen, kun kirjaaminen tehdään seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla:

”Työntekijänäkökulman ohella yhtä tärkeää on se, että asiakas saa laadukasta kirjausta. Mielestäni tason nousu on sanelun myötä selvä, kun meidän ei tarvitse enää kirjoittaa muistilappujen varassa tekstejä muutaman päivän päästä tapaamisesta. Sanelut tulevat rehellisesti siinä hetkessä ja laatu nousee. Asiakas saa aidon tiedon, eikä se ole työntekijänkään mielessä muuttunut.”

Uuteen toimintatapaan on totuttu Sodankylässä nopeasti. Aikio kertoo, että myös uudet työntekijät ovat ottaneet sanelun hyvin vastaan:

”On ihana nähdä, kun työntekijät tulevat uuteen työpaikkaan ja osaavat arvostaa meidän tapaamme tehdä työtä. Reaktiona on ollut ”vau, tällainenkin apuväline on olemassa, ei tällaista ole ollut käytössä missään muualla”. Kaikki ovat ottaneet sanelun välittömästi käyttöön, ja minusta se on hienoa. On hienoa, että otetaan sellaiset työvälineet käyttöön, jotka jouduttavat työtä ja nostavat laatua.”

Kokemusten ollessa niin positiivisia on enää mielessä sanelun käytön laajentaminen muillekin ammattiryhmille ja kaikille päivystäjille. Perhekeskuskoordinaattorina Aikio on tiiviissä yhteydessä eri tahoihin, jotka saattaisivat hyötyä sanelusta. Hän haluaa laittaa hyvän kiertämään, koska näkee, että kunnollisten työvälineiden pitäisi olla itsestäänselvyys, kun uudistuksia mietitään:

”Itseänikin yllätti, että hyödyt ovat totta, eivätkä pelkkää markkinointipuhetta! Hyvät keksinnöt ovat usein yksinkertaisia. Sosiaalityöntekijät ansaitsevat modernit työvälineet ja mahdollistamalla niiden käyttöönoton työnantaja osoittaa arvostavansa sosiaalityön ammattilaisia. Sanelu pitäisi saada leviämään joka paikkaan.”

Kysy lisää asiakasdokumentoinnin kokonaispalveluratkaisustamme: antti.leskinen@diktamen.com