Ratkaisumme hoitovelkaan ja resurssien riittävyyteen

Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla. Ajoittain alas ajettu kiireetön hoito on pidentänyt potilasjonoja ja kasvattanut hoitovelkaa.

Viime viikkoina on uutisoitu paljon terveydenhuollon resurssivajeesta: korona-jäljitys, rokotukset ja sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen tartuntojen kasvaessa vievät niin hoitaja- kuin lääkäriresursseja. Hoitovelkaa syntyy yhä enemmän.

Samaan aikaan hoitajapula rasittaa alaa, eikä ongelma tule ainakaan helpottumaan suurten ikäluokkien eläköityessä. Hoitajien työtahti on erittäin hektinen tällä hetkellä, mikä vaikeuttaa entisestään hoitajien rekrytointia. Erityisesti isommissa kaupungeissa suurin osaajapula onkin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Potilasjonojen purkamiseen tarvitaankin nyt kaikki resurssit. Lääkärien ja hoitajien aika tulee maksimoida potilaiden hoitoon. Tehostamalla potilasdokumentointia, jää ammattilaiselle enemmän aikaa potilas- ja hoitotyöhön.

Diktamenin toiminta-ajatuksena on lääkärin työajan vapauttaminen potilastyöhön potilasdokumentoinnin parhailla menetelmillä. Ammattilaisten niukkaa työaikaa ei kannata käyttää ylimäärin rakenteiseen kirjaamiseen ja potilastietojärjestelmän navigointiin, kun nämä hitaat työvaiheet voidaan kätevästi toteuttaa ammattilaistekstinkäsittelijöiden toimesta Diktamen-kokonaispalvelussa.

Kokonaispalvelumme auttaa myös ratkaisemaan hoitohenkilöstön resurssivajetta. Monissa toimintayksiköissä osastonsihteereillä on vastuuta hoitotyön ohella myös sanelunpurusta. Ratkaisumme mahdollistaa, että sanelunpurkutyötä voidaan joustavasti hankkia ostopalveluna ja vapauttaa osastonsihteerien työaikaa hoitotyöhön. Ratkaisumme tarjoaa juuri oikean määrän tekstinkäsittelyresursseja kulloiseenkin tarpeeseen.

Kysynnän vaihteluun varautuminen ja sanelunpurun resursoinnin järjestäminen oikea-aikaisesti on kriittinen osa potilasdokumentointia. Tähän vaatimukseen olemme aina tarjonneet joustavia palveluratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaisesti. Meillä on yhteensä jo 170 asiantuntijaa asiakkaidemme avuksi potilasdokumentointiin. Sanelunpurkupalvelun ostaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa; asiakas voi tilata kokonaispalveluamme kellon ympäri ja viikonpäivään katsomatta.

Lue lisää siitä, miten Diktamenin kokonaispalvelu on helpottanut asiakkaidemme arkea.

Kysy lisää Diktamen-kokonaispalvelusta myynnistämme: myynti@diktamen.com.