01 Hyvinvointialueet

Diktamenin sanelunpurun kokonaispalvelu, sanelunhallintajärjestelmä ja puheentunnistusratkaisu on suunniteltu hyvinvointialueiden käyttöön. Diktamen on toimittanut toimintahistoriansa aikana useita laajoja sairaanhoitopiiri-kokoluokan järjestelmätoimituksia. Diktamenilla on toimitus- ja integraatiokokemusta myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajat ylittävistä monitoimittajaympäristöistä Suomessa.

Kokonaispalvelumme avulla hyvinvointialue voi ratkaista kerralla sekä terveydenhuollon potilasdokumentoinnin että sosiaalihuollon asiakasdokumentoinnin hallinnan ja sanelunpurkutarpeet: kokonaispalveluun sisältyvä sanelunhallintajärjestelmämme on integroitu kaikkien Suomessa käytettyjen potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, mikä takaa sujuvan potilas- ja asiakasdokumentoinnin kaikissa ympäristöissä.

Sanelunhallintajärjestelmän hyödyt hyvinvointialueille

  1. Potilas- ja asiakasdokumentoinnin sekä sanelunpurun keskitetty hallinta koko hyvinvointialueelle
  2. Sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa omien resurssien tehokkaan käytön sekä tiedolla johtamisen
  3. Reaaliaikainen raportointi toiminnan suunnittelun ja työnohjauksen tueksi
  4. Ostopalvelun käyttö ja sen laajentaminen hallitusti
  5. Sanelunpurun hallinta onnistuu erilaisista tietojärjestelmistä huolimatta

Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

01.09.2022

Diktamen ratkaisee hoitajapulaa hyvinvointialueilla

Terveydenhuollon perspektiivi: Osastonsihteerien vapauttaminen sanelunpurkutyöstä vapauttaa resursseja…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen mahdollistaa sanelunpurun keskittämisen hyvinvointialueiden pirstaleisessa järjestelmäympäristössä

Tietohallinnon perspektiivi: Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa sanelunpurun toiminnanohjauksen keskitetysti kaikkiin potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

Hyvinvointialueen hallinnon perspektiivi: potilasdokumentoinnin tehostamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, sillä ostopalveluna hankittu sanelunpurku tulee hyvinvointialueelle n. -15 – 20% edullisemmaksi kuin omana työnä tehty…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

21.12.2022
Mobiilikirjaaminen hyvinvointialueen ammattilaisille