Vapauta aikaa potilastyölle.

Ratkaise potilasdokumentointi kokonaispalveluna
– tehokkaasti ja luotettavasti Diktamenilta.

Lue lisää

Parhaat palvelut ja teknologiat

Tarjoamme testatut menetelmät, toimintavarmat teknologiaratkaisut ja sanelunpurun ammattilaiset nopean, luotettavan ja kustannustehokkaan potilas- ja asiakasdokumentoinnin tuottamiseen.

Lue lisää

Diktamen – aikaa asiantuntijoille

Ammattilainen sanelee keskimäärin viidessä minuutissa potilasdokumenttiin kirjattavat tiedot, joiden kirjaaminen näppäimistöllä vie noin  30 minuuttia. Siksi sanelu on tehokas toimintamalli rakenteisten potilasdokumenttien kirjaamiseen potilastietojärjestelmiin. Se on tehokas keino myös rakenteisten asiakasdokumenttien kirjaamiseen sosiaalihuollon tietojärjestelmiin.

Diktamenin kokeneet tekstinkäsittelijät purkavat sanelut valmiiksi dokumenteiksi suoraan potilas- ja asiakastietojärjestelmiin sanelijan valitseman kiireellisyyden mukaisesti – tarvittaessa jopa välittömästi. Näin vapautat koulutettujen ammattilaistesi työaikaa heidän tärkeimpään ydintehtäväänsä: ihmisten auttamiseen.

yli 19 000


Käyttäjää

yli 250


Asiakasta ja toimipistettä

yli 6 miljoonaa


Sanelua vuosittain

Työn iloa ja kustannussäästöjä

Haluaisitko parantaa potilas- ja asiakasdokumenttien laatua ja läpimenoaikaa sekä vapauttaa ammattilaistesi aikaa ydintehtäviin?

Diktamen tarjoaa työniloa ammattilaisille. Palvelumme tuo toimintavarmuutta potilas- ja asiakasdokumentointiin ja auttaa säästämään kustannuksissa.

Diktamen, palveluksessasi

Diktamen on erikoistunut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon dokumentoinnin nopeuttamiseen tehokkailla sanelunpurun, saneluhallinnan ja puheentunnistuksen ratkaisuilla. Palveluihimme luottavat useimmat terveydenhuollon toimintayksiköt Suomessa. Olemme jo vuosia palvelleet kuntia, sairaanhoitopiirejä, sote-yhtymiä ja yksityisiä palveluntuottajia.

Diktamenin palveluita hyödynnetään myös soten ulkopuolella. Toimialat, kuten juridiikka, media, henkilöstöpalvelut ja myynti hyötyvät palveluistamme.

Diktamen toimii myös Isossa-Britanniassa, jossa tarjoamme Diktamen-ratkaisuamme asianajotoimistojen dokumentointi- ja tehtävien delegointitarpeisiin.

Toimitusjohtaja

Osaajien joukkoon!

Oikea-aikainen potilas- ja asiakasdokumentointi on kriittinen osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Alan parhaimpien osaajiemme ansiosta lääkärit ja muut arvostetut ammattilaiset voivat tehdä työnsä tehokkaasti, ajantasaisen tiedon pohjalta.

Sanelujen luotettava ja nopea purkaminen rakenteisiin tietojärjestelmiin perustuu paitsi uusimman ja tehokkaimman teknologian hyödyntämiseen, myös ihmisen tekemään ja kokemusta edellyttävään työhön. Meillä ammattilaiset viihtyvät ja kehittyvät yhdessä.

Diktamen Oy

Diktamen on potilas- ja asiakasdokumentointia nopeuttaviin tietojärjestelmäratkaisuihin ja sanelunpurkupalveluihin erikoistunut suomalainen yritys.

Olemme kehittäneet vuodesta 2007 lähtien palveluitamme, jotka käsittävät teknologiaratkaisun ja asiakkaan tarpeisiin mitoitetun sanelunpurkupalvelun. Kokonaispalvelumallimme hyötyjä ovat pitävä toimitusaikataulu, nopeampi läpimenoaika, resursoinnin ja rekrytoinnin huolettomuus sekä suorat säästöt ja tarkempi ennustettavuus potilas- ja asiakasdokumentoinnissa.

Työyhteisömme on monimuotoinen ja innovatiivisuutta korostava. Teemme laajasti yhteistyötä Suomen hyvinvointialueiden, kuntien ja terveyspalveluyritysten kanssa. 

Tietoturvallista
dokumentointia

Diktamen käsittelee vuosittain miljoonia saneluja, jotka sisältävät luottamuksellisia potilas- ja asiakastietoja. Siksi tietoturvallisuus on toimintamme peruslähtökohta. Osoituksena jatkuvasta tietoturvallisuuden hallinnasta Diktamenille on myönnetty alan tiukin ja kansainvälisesti tunnustettu ISO 27001 -sertifikaatti.

ISO 27001 on kansainvälinen tietoturvan hallintaan kehitetty standardi, jota Diktamen tarkasti noudattaa ja ylläpitää jatkuvasti.

Sertifikaatin ylläpitäminen edellyttää vaatimusten mukaista jatkuvaa tietoturvan dokumentointia, säännöllisiä henkilöstön tietoturvakoulutuksia sekä sertifikaattiauditointeja ja tietojärjestelmien tietoturvatestausta.

Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

01.09.2022

Sanelu palvelee hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä

Asiakasdokumentoinnin tehostamisella kevennetään merkittävästi sosiaalityöntekijöiden työkuormaa: Diktamenin sanelun avulla kirjaaminen hoituu 5-10 minuutissa aiemman 30-45 min…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen ratkaisee hoitajapulaa hyvinvointialueilla

Terveydenhuollon perspektiivi: Osastonsihteerien vapauttaminen sanelunpurkutyöstä vapauttaa resursseja…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen mahdollistaa sanelunpurun keskittämisen hyvinvointialueiden pirstaleisessa järjestelmäympäristössä

Tietohallinnon perspektiivi: Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa sanelunpurun toiminnanohjauksen keskitetysti kaikkiin potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

01.09.2022
Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

21.06.2022
Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

Ebook

21.10.2022
Asiakasdokumentoinnin kokonaisratkaisu sosiaalihuoltoon

Ebook

29.09.2022
Potilasdokumentoinnin kokonaispalvelu hyvinvointialueille

Ebook

21.06.2022
Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet

Ebook

21.06.2022
Sosiaalihuollon suuret mullistukset