Digitaalinen sanelu ja mobiilisanelu

  • Joustavaa sanelua
  • Nopeat potilastietojen kirjaukset
  • Oikeaa ajansäästöä

Diktamen-sanelujärjestelmä on helppokäyttöinen ja joustava. Potilastietojen kirjaukset syntyvät järjestelmän avulla nopeasti ja luotettavasti aina oikeaan aikaan. Järjestelmä on laiteriippumaton, joten se auttaa säästämään laitehankinnoissa. Järjestelmään voi tallentaa sanelun myös älypuhelin-sovelluksella, mikä tuo työskentelyyn joustavuutta. Diktamen-mobiilisovellus on ladattavissa kaikista sovelluskaupoista.

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmä on yhteensopiva kaikkien potilastietojärjestelmien kanssa. Ajanmukainen teknologiamme tarjoaa avoimet rajapinnat ja myös HL7-rajapinnat järjestelmäintegraatioita varten. Olemme lisäksi toteuttaneet ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen integraatioita yleisimmin käytettyihin potilastietojärjestelmiin.

Diktamen-järjestelmä tarjoaa alustan myös puheentunnistusratkaisujen hyödyntämiselle. Järjestelmään voidaan liittää erilaisia puheentunnistus-moottoreita mihin tahansa vaiheeseen sanelun tuottamisen prosessia.

Sanelujen hallinta ja työnohjaus

  • Kätevää automatisointia
  • Erinomaisia työkaluja
  • Reaaliaikaista informaatiota

Diktamen-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen työnohjaukseen. Työnohjaus on mahdollista järjestää hajautetusti, keskitetysti tai joustavasti niiden yhdistelmänä. Työnohjauksen voi myös osittain automatisoida, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu ja toiminta tehostuu. Helppokäyttöinen, monipuolisia työkaluja tarjoava järjestelmä auttaa esimiesten työtä. Prosessien reaaliaikainen tilanne on jatkuvasti nähtävillä ja työnohjaus nopeasti järjestettävissä. Järjestelmä sisältää myös tarkan raportoinnin organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla.

Sanelunpurkupalvelu

  • Haluttu ulkoistuksen määrä
  • Tarvittavat resurssit käytössä
  • Nopea sanelunpurku

Tilaamalla sanelunpurkua palveluna voit täydentää omia resurssejasi tasaamaan ruuhkahuippuja tai tilata sanelunpurun kokonaisuutena. Näin varmistat, että käytössäsi on aina oikea määrä resursseja. Käytämme sanelunpurussa ammattitaitoisia tekstinkäsittelijöitä, jotka hallitsevat terveydenhuollon sanaston. Palvelumme sopii kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Sanelunpurku onnistuu kauttamme nopeasti. Puramme sanelut potilastietojärjestelmään 24 tunnin sisällä tai jopa reaaliajassa.