Digitaalinen sanelu ja puheentunnistus

  • Joustavaa sanelua
  • Nopeat potilaskertomustietojen kirjaukset
  • Oikeaa ajansäästöä

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmä sisältää helppokäyttöisen sanelujärjestelmän. Potilastietojen kirjaukset syntyvät järjestelmän avulla nopeasti ja luotettavasti aina oikeaan aikaan. Järjestelmä on laiteriippumaton, joten se auttaa säästämään laitehankinnoissa. Järjestelmään voi tallentaa sanelun myös älypuhelin-sovelluksella, mikä tuo työskentelyyn joustavuutta. Diktamen-mobiilisovellus on ladattavissa kaikista sovelluskaupoista.

Diktamen-sanelunhallintajärjestelmä on käytettävissä ja integroitu tietoturvallisesti Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin ja yleisimpiin sosiaalihuollon tietojärjestelmiin. Ajanmukainen teknologiamme tarjoaa avoimet rajapinnat ja myös HL7-rajapinnat mahdollisia muita järjestelmäintegraatioita varten.

Diktamen-järjestelmä tarjoaa alustan myös automaattisen puheentunnistuksen hyödyntämiselle. Järjestelmään on liitetty puheentunnistusteknologioita, joiden avulla saneluita voidaan tuottaa tekoälyn avulla puheesta tekstiksi.

Sanelujen hallinta ja työnohjaus

  • Kätevää automatisointia
  • Erinomaisia työkaluja
  • Reaaliaikaista informaatiota

Diktamen-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen työnohjaukseen. Työnohjaus on mahdollista järjestää hajautetusti, keskitetysti tai joustavasti niiden yhdistelmänä. Työnohjausta on myös mahdollista automatisoida, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu ja toiminta tehostuu. Helppokäyttöinen, monipuolisia työkaluja tarjoava järjestelmä auttaa esimiesten työtä. Prosessien reaaliaikainen tilanne on jatkuvasti nähtävillä ja työnohjaus nopeasti järjestettävissä. Järjestelmä sisältää myös tarkan raportoinnin organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla.

Sanelunpurkupalvelu

  • Haluttu ulkoistuksen määrä
  • Tarvittavat resurssit käytössä
  • Nopea sanelunpurku

Tilaamalla sanelunpurkua palveluna voit täydentää omia resurssejasi tasaamaan ruuhkahuippuja tai tilata sanelunpurun kokonaisuutena. Näin varmistat, että käytössäsi on aina oikea määrä resursseja. Käytämme sanelunpurussa ammattitaitoisia tekstinkäsittelijöitä, jotka hallitsevat terveydenhuollon sanaston. Palvelumme sopii kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Sanelunpurku onnistuu kauttamme nopeasti. Puramme sanelut potilastietojärjestelmään 24 tunnin sisällä tai jopa reaaliajassa.