Vapauta aikaa potilastyölle.

Kokonaispalvelumme avulla ratkaiset henkilöstöpulaa kaikissa
ammattiryhmissä sekä parannat laatua – ja säästät.

Lue lisää

Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin

Diktamenin tekstinkäsittelyn kokonaispalvelu on ratkaisu hyvinvointialueiden kasvavaan henkilöstöpulaan.

Tarjoamme testatut menetelmät ja teknologiat sekä tekstinkäsittelyyn erikoistuneet ammattilaiset palvelukseenne.
Kokonaispalvelumme avulla ratkaiset henkilöstöpulaa kaikissa 
ammattiryhmissä sekä parannat laatua – ja säästät.

Lue lisää palveluistamme

Diktamen – tukipalvelut asiantuntijoille

Olemme erikoistuneet potilasdokumentointiin liittyviin tekstinkäsittelypalveluihin, joita tukee kehittämämme huipputeknologia. Tekstinkäsittelyn ammattilaisemme takaavat, että potilas-, hoito- ja sosiaalityölle vapautuu mahdollisimman paljon aikaa.

Potilas- ja asiakastyössä syntyvät sanelut tallentuvat Diktamen-järjestelmään. Tekstinkäsittelijämme purkavat sanelut ja kirjaavat tekstit rakenteisen kohdejärjestelmän näkymiin ja lomakkeille. Pystymme osoitetusti vastaamaan tiukkoihin toimitus- ja palveluaikoihin ja osaltamme varmistamme optimaalisen potilasdokumentoinnin.

Kokonaispalvelumme avulla vapautat ammattilaistesi työajan heidän tärkeimpään ydintehtäväänsä: ihmisten auttamiseen.

19 000+


Käyttäjää

15+


Hyvinvointialuetta

7 000 000+


Sanelua vuosittain

Tuottavuutta ja kustannussäästöä

Diktamen parantaa ammattilaisten tuottavuutta ja takaa toimitusvarmuuden potilas- ja asiakasdokumentointiin.

Haluaisitko sinäkin parantaa potilas- ja asiakasdokumenttien laatua ja läpimenoaikaa sekä vapauttaa ammattilaistesi aikaa ydintehtäviin ja ratkaista siten henkilöstöpulaa ilman lisärekrytointeja?

Diktamen, potilasdokumentoinnin osaaja

Jo 15 vuoden ajan Diktamen on toimittanut potilas- ja asiakaskirjausten nopeuttamiseen tietojärjestelmäratkaisua sekä tekstinkäsittelyn kokonaispalvelua terveydenhuollon ja sosiaaalihuollon yksiköille.

Tehokkailla teknologioilla sekä alan parhaiden tekstinkäsittelijöiden avulla Diktamen voi ylpeästi todeta olevansa Suomen johtava potilasdokumentoinnin osaaja.

Hyvinvointialueiden menestys ratkaistaan olemassaolevien henkilöstöresurssien oikealla käytöllä. Siihen meillä on tarjolla ratkaisu.

Diktamenin palveluita hyödynnetään myös soten ulkopuolella. Toimialat, kuten juridiikka, media, henkilöstöpalvelut ja myynti hyötyvät palveluistamme. Toimimme myös Isossa-Britanniassa, jossa Diktamen-ratkaisumme vastaa asianajotoimistojen dokumentointi- ja tehtävien delegointitarpeisiin.

Toimitusjohtaja

Osaajien joukkoon!

Oikea-aikainen potilas- ja asiakasdokumentointi on kriittinen osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Alan parhaimpien osaajiemme ansiosta lääkärit ja muut soten ammattilaiset voivat tehdä työnsä tehokkaasti ajantasaisen tiedon pohjalta, mikä varmistaa potilasturvallisuuden.

Sanelujen purku rakenteisiin tietojärjestelmiin perustuu paitsi tehokkaimman teknologian hyödyntämiseen myös ihmisen tekemään ja kokemusta edellyttävään työhön. Meillä ammattilaiset viihtyvät ja kehittyvät yhdessä.

Sanelusta dokumentiksi – aina ajallaan

Sanelu on tehokkain tapa tallentaa tietoa ja delegoida tehtäviä. Taitavat tekstinkäsittelijämme purkavat sanelut tekstiksi, tallentavat tiedon rakenteisiin tietojärjestelmiin ja hoitavat saneluihin tallennetut jatkokirjaamistehtävät –laadukkaasti ja aina toivotussa aikataulussa. Tämä laskee hallinnollisen työn kustannuksia ja vapauttaa ammattilaisten ajan ydintehtäviin.

Tekstinkäsitttely edellyttää alan osaamista ja kokemusta. Työvaiheita ovat esimerkiksi navigointi tietojärjestelmissä, ammattilaistekstien kirjaus rakenteisiin lomakkeisiin, mallipohjin ja muihin näkymiin, kooditusten valinta ja käyntien tilastointi. Meille tuttua – ja siksi tehokasta.

Tietoturvallista
dokumentointia

Diktamen käsittelee vuosittain miljoonia saneluja, jotka sisältävät luottamuksellisia potilas- ja asiakastietoja. Siksi tietoturvallisuus on toimintamme peruslähtökohta. Osoituksena jatkuvasta tietoturvallisuuden hallinnasta Diktamenille on myönnetty alan tiukin ja kansainvälisesti tunnustettu ISO 27001 -sertifikaatti.

ISO 27001 on kansainvälinen tietoturvan hallintaan kehitetty standardi, jota Diktamen tarkasti noudattaa ja ylläpitää jatkuvasti.

Sertifikaatin ylläpitäminen edellyttää vaatimusten mukaista jatkuvaa tietoturvan dokumentointia, säännöllisiä henkilöstön tietoturvakoulutuksia sekä sertifikaattiauditointeja ja tietojärjestelmien tietoturvatestausta.

Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

23.08.2023

Diktamen Lapin koko hyvinvointialueelle

Henkilöstöpulaa ratkaistaan Lapin hyvinvointialueella laajentamalla Diktamenin kokonaispalvelu sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkiin…

Lue lisää…
28.06.2023

Katsaus hyvinvointialueiden henkilöstöpulan nykytilaan ja ratkaisuihin 

Terveydenhuollon henkilöstöpulan tilannekuva kirkastui alkukesällä merkittävästi. Tässä katsauksessa tiivistän hoitajavajeen viimeisimmät luvut, sekä esittelen konkreettisia keinoja joilla tätä vajausta on onnistuttu jo…

Lue lisää…
26.06.2023

Kymenlaaksossa henkilöstö on tyytyväisempää hyvinvointialueelle siirtymisestä kuin muualla

Kymenlaaksossa henkilöstön tyytyväisyyttä mitattiin hyvinvointialueelle siirryttäessä ja tulokset osoittavat henkilöstön olevan tyytyväisempiä kuin muualla Suomessa. Erityisen tyytyväisiä ollaan teknisten palvelujen toimivuuteen…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

12.05.2023
Tietoturva hyvinvointialueilla

23.08.2023
Diktamen Lapin koko hyvinvointialueelle

28.06.2023
Katsaus hyvinvointialueiden henkilöstöpulan nykytilaan ja ratkaisuihin 

01.09.2022
Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

21.06.2022
Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

19.04.2023
Tietoturva hyvinvointialuilla ja ostopalveluissa, paneelissa Mikko Hyppönen – Diktamen Webinaari 14.4.2023

17.02.2023
Hyvinvointialueiden resurssipulan helpottaminen

21.12.2022
Mobiilikirjaaminen hyvinvointialueen ammattilaisille