Ratkaisumme hoitovelkaan ja resurssien riittävyyteen

Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla. Ajoittain alas ajettu kiireetön hoito on pidentänyt potilasjonoja ja kasvattanut hoitovelkaa. Viime viikkoina on uutisoitu paljon terveydenhuollon resurssivajeesta: korona-jäljitys, rokotukset ja sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen tartuntojen kasvaessa vievät niin hoitaja- kuin lääkäriresursseja. Hoitovelkaa syntyy yhä enemmän. Samaan aikaan hoitajapula rasittaa alaa, eikä ongelma tule ainakaan helpottumaan suurten ikäluokkien eläköityessä.