Harjun terveys valitsi Diktamenin kokonaispalvelun ja keskittää sanelunpurkupalvelut liikkeen luovutuksella Diktamenille

Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön. Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustama Harjun Terveys keskitti Diktamenille sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuuluu vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksen yhteydessä Diktamenille siirtyy sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuu sekä kahdeksan sanelunpurkajaa vanhoina työntekijöinä. Työntekijät voivat jatkaa työtään Lahdessa

Kymsote ratkaisi potilasdokumentoinnin liikkeen luovutuksella

Tekstinkäsittelijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin Monessa sairaanhoitopiirissä pohditaan tekstinkäsittelijän työn tulevaisuutta, kun puheentunnistuksen käyttö potilasdokumentoinnissa yleistyy. Diktamenilla tiedetään, että puheentunnistus ei kokonaan korvaa tekstinkäsittelijöitä, joskin sen hallittu hyödyntäminen on suotavaa. Yksi keino välttää irtisanomiset sekä turvata potilasdokumentoinnin laatu ja nopeus on sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen osittain tai kokonaan liikkeen luovutuksella. ”Tekstinkäsittelijöitä tullaan edelleen tarvitsemaan, vaikka puheentunnistus yleistyy. Potilashoidon