02 Sanelunhallintajärjestelmä

Sanelunhallintajärjestelmä on keskeinen osa tehokasta ja toimintavarmaa asiakas- ja potilasdokumentointia. Se tarjoaa paitsi digisaneluun ja sanelunpurkuun tarvittavat toiminnot myös koko potilasdokumentoinnin keskitettyyn toiminnanohjaukseen tarvittavat ominaisuudet ja työkalut.

Sanelunhallintajärjestelmä tarjoaa esimerkiksi reaaliaikaisen raportoinnin sanelunpurkuhenkilöstön resursointiin, työnohjaukseen ja koko saneluprosessin keskitettyyn johtamiseen hyvinvointialueille, kunnille ja yksityisille palveluntuottajille. Mikäli sanelunpurku hankitaan ostopalveluna, järjestelmä mahdollistaa ostopalvelun hankinnan ja seurannan tarkasti. 

Sanelunhallintajärjestelmä tarjoaa käyttöliittymät sanelujen tallennukseen työasemilla ja älypuhelinsovelluksilla sekä helppokäyttöiset selainkäyttöliittymät sanelunpurkajille ja johdolle. 

Älypuhelinsovelluksemme on muodostunut joustavaksi tavaksi tehdä kirjauksia, sillä sen avulla ammattihenkilöt voivat tehdä saneluita miltä tahansa työpisteeltä – myös kotikäynnin yhteydessä.


Integroitu järjestelmä

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä on tietoturvallisesti integroitu kaikkiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin ja yleisimpiin sosiaalihuollon tietojärjestelmiin. Diktamenin ajanmukainen teknologia tarjoaa myös avoimet rajapinnat mahdollisia muita järjestelmäintegraatioita varten.

Korkea integraatioaste mahdollistaa Diktamenin järjestelmän käytön keskitettynä saneluhallinnan ratkaisuna myös hyvinvointialueilla, joilla on käytössä useita potilastietojärjestelmiä ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiä.

Keskitetyllä ja integroidulla Diktamen-järjestelmällä sanelujen hallinta ja sanelunpurun johtaminen onnistuu tehokaasti myös monitoimittajaympäristöissä. 

Reaaliaikainen työn seuranta ja tehtävien hallinta

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmässä työvaiheiden reaaliaikainen tilanne on jatkuvasti nähtävillä. Näin tehtävien jako on nopeasti järjestettävissä ja hallittavissa. Diktamenin järjestelmä sisältää myös tarkan raportoinnin organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla.

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän tehtävien hallinta mahdollistaa tehokkaan työnohjauksen, joka on mahdollista järjestää joko hajautetusti tai keskitetysti. Työnohjauksen voi järjestää myös joustavasti hajautetun ja keskitetyn mallin yhdistelmänä.

Tehtävien hallinta on mahdollista automatisoida, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu ydintehtäviin ja toiminta tehostuu. Helppokäyttöinen ja monipuolisia työnohjauksen työkaluja tarjoava järjestelmä auttaa ennakoimaan ja optimoimaan esihenkilöiden ja työnohjausta suunnittelevien työtä.


Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

26.01.2023

Mobiilikirjaaminen helpottaa sosiaalihuollon arkea 

Mobiilikirjaaminen tehostaa sosiaalihuollon ammattilaisten asiakasdokumentointia ja lisää työn…

Lue lisää…
26.01.2023

Mobiilikirjausalusta helpottaa lääkärin työtä 

Mobiilikirjausalusta tehostaa liikkuvaa työtä tekevien lääkäreiden…

Lue lisää…
26.01.2023

Mobiilikirjaaminen palvelee hyvinvointialueiden ammattilaisia

Asiakas- ja potilasdokumentoinnin mobiiliratkaisulla vastataan kirjaamisen haasteisiin liikkuvassa…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

01.09.2022
Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

21.06.2022
Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

21.12.2022
Mobiilikirjaaminen hyvinvointialueen ammattilaisille

21.10.2022
Asiakasdokumentoinnin kokonaisratkaisu sosiaalihuoltoon

29.09.2022
Potilasdokumentoinnin kokonaispalvelu hyvinvointialueille

21.06.2022
Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet