02 Sanelunhallintajärjestelmä

Sanelunhallintajärjestelmä on keskeinen osa tehokasta ja toimintavarmaa asiakas- ja potilasdokumentointia. Se tarjoaa paitsi digisaneluun ja sanelunpurkuun tarvittavat toiminnot myös koko potilasdokumentoinnin keskitettyyn toiminnanohjaukseen tarvittavat ominaisuudet ja työkalut.

Sanelunhallintajärjestelmä tarjoaa esimerkiksi reaaliaikaisen raportoinnin sanelunpurkuhenkilöstön resursointiin, työnohjaukseen ja koko saneluprosessin keskitettyyn johtamiseen hyvinvointialueille, kunnille ja yksityisille palveluntuottajille. Mikäli sanelunpurku hankitaan ostopalveluna, järjestelmä mahdollistaa ostopalvelun hankinnan ja seurannan tarkasti. 

Sanelunhallintajärjestelmä tarjoaa käyttöliittymät sanelujen tallennukseen työasemilla ja älypuhelinsovelluksilla sekä helppokäyttöiset selainkäyttöliittymät sanelunpurkajille ja johdolle. 

Älypuhelinsovelluksemme on muodostunut joustavaksi tavaksi tehdä kirjauksia, sillä sen avulla ammattihenkilöt voivat tehdä saneluita miltä tahansa työpisteeltä – myös kotikäynnin yhteydessä.


Integroitu järjestelmä

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä on tietoturvallisesti integroitu kaikkiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin ja yleisimpiin sosiaalihuollon tietojärjestelmiin. Diktamenin ajanmukainen teknologia tarjoaa myös avoimet rajapinnat mahdollisia muita järjestelmäintegraatioita varten.

Korkea integraatioaste mahdollistaa Diktamenin järjestelmän käytön keskitettynä saneluhallinnan ratkaisuna myös hyvinvointialueilla, joilla on käytössä useita potilastietojärjestelmiä ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiä.

Keskitetyllä ja integroidulla Diktamen-järjestelmällä sanelujen hallinta ja sanelunpurun johtaminen onnistuu tehokaasti myös monitoimittajaympäristöissä. 

Reaaliaikainen työn seuranta ja tehtävien hallinta

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmässä työvaiheiden reaaliaikainen tilanne on jatkuvasti nähtävillä. Näin tehtävien jako on nopeasti järjestettävissä ja hallittavissa. Diktamenin järjestelmä sisältää myös tarkan raportoinnin organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla.

Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän tehtävien hallinta mahdollistaa tehokkaan työnohjauksen, joka on mahdollista järjestää joko hajautetusti tai keskitetysti. Työnohjauksen voi järjestää myös joustavasti hajautetun ja keskitetyn mallin yhdistelmänä.

Tehtävien hallinta on mahdollista automatisoida, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu ydintehtäviin ja toiminta tehostuu. Helppokäyttöinen ja monipuolisia työnohjauksen työkaluja tarjoava järjestelmä auttaa ennakoimaan ja optimoimaan esihenkilöiden ja työnohjausta suunnittelevien työtä.


Uutiset ja artikkelit

Lue Diktamenin uusimmat uutiset ja artikkelit, tästä löydät kolme viimeisintä julkaisuamme:

01.09.2022

Sanelu palvelee hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä

Asiakasdokumentoinnin tehostamisella kevennetään merkittävästi sosiaalityöntekijöiden työkuormaa: Diktamenin sanelun avulla kirjaaminen hoituu 5-10 minuutissa aiemman 30-45 min…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen ratkaisee hoitajapulaa hyvinvointialueilla

Terveydenhuollon perspektiivi: Osastonsihteerien vapauttaminen sanelunpurkutyöstä vapauttaa resursseja…

Lue lisää…
01.09.2022

Diktamen mahdollistaa sanelunpurun keskittämisen hyvinvointialueiden pirstaleisessa järjestelmäympäristössä

Tietohallinnon perspektiivi: Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä mahdollistaa sanelunpurun toiminnanohjauksen keskitetysti kaikkiin potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon…

Lue lisää…

Mediakirjasto

Diktamenin palvelut edustavat alansa huippua. Mediakirjastossa voit tutustua tarkemmin tuottamiimme palveluihin erilaisten case-kuvausten, ebook-aineistojen, videoiden ja webinaaritallenteiden avulla.

01.09.2022
Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

21.06.2022
Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

Ebook

29.09.2022
Potilasdokumentoinnin kokonaispalvelu hyvinvointialueille

Ebook

21.06.2022
Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet

Ebook

21.06.2022
Sosiaalihuollon suuret mullistukset

Ebook

18.03.2022
Stressittömämpää sosiaalityötä sanellen