Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

Hyvinvointialueen hallinnon perspektiivi:
potilasdokumentoinnin tehostamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, sillä ostopalveluna hankittu sanelunpurku tulee hyvinvointialueelle n. -15 – 20% edullisemmaksi kuin omana työnä tehty sanelunpurkutyö.

Lapin sairaanhoitopiiri otti potilasdokumentoinnin kokonaisvaltaisesti hallintaan

Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä sanelunhallintajärjestelmän, koska potilasdokumentoinnin tehostaminen ja puheentunnistuksen käyttöönotto halutaan tehdä tulosten pohjalta. ”Meillä oli tarve toiminnanohjaustiedolle, joka mahdollistaisi kokonaiskuvan muodostamisen siitä, miten asioita on järkevin tehdä. Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä, joka sisältää myös puheentunnistusratkaisun, toimii nimenomaan toiminnanohjaukseen eli saamme sieltä tarvittavan tiedon potilasdokumenttien läpimenoajoista, jota voimme hyödyntää tiedolla johtamisessa ja prosessien kehittämisessä”, kertoo Lapin