Sosiaalihuollon asiakasdokumentit valmistuvat tehokkaasti mobiilisanelulla

Diktamenin mobiilisanelu on sosiaalityöntekijän apuväline niin tien päällä kuin toimistolla. Mahdollisuus joustavaan sanelujen tallentamiseen on tärkeää erityisesti silloin, kun asiakkaita tavataan toimiston ulkopuolella.  Sosiaalihuollossa kamppaillaan sosiaalityöntekijän työajan käytön, työn kuormittavuuden ja resurssipulan kanssa. Diktamenin sanelunpurun kokonaispalvelu tarjoaa ratkaisuja sosiaalihuollon arjen helpottamiseksi. Mobiilisanelu on yksi osa Diktamenin lähestymistapaa, jossa työkalut, tietojärjestelmät ja palvelut sovitetaan eri ammattiryhmien

Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet

Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta osana Eksoten Diktamen -kokonaisratkaisua Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta osana Eksoten Diktamen -kokonaisratkaisua

Tehokasta ja laadukasta asiakasdokumentointia sanellen

“Sosiaalityöntekijät ansaitsevat modernit työvälineet ja mahdollistamalla niiden käyttöönoton työnantaja osoittaa arvostavansa sosiaalityön ammattilaisia. Sanelu pitäisi saada leviämään joka paikkaan.” Kati Aikio

Mobiilia potilasdokumentointia

“Diktamen mahdollistaa sen, että pystyn paikkakuntaa katsomatta antamaan mihin vain terveyskeskukseen kardiologin kommentin, joka päätyy heidän potilastietojärjestelmään.” Juho Pekkala

Potilasdokumentointi lääkkeeksi hoitovelkaan ja resurssivajeeseen

16.8.2021 Tehokkuus potilasdokumentoinnissa vapauttaa ammattilaisten aikaa potilastyöhön Koronapandemian aikana syntynyt hoitovelka on nostanut pitkään hoitoa odottavien määrän ennätyksellisen korkeaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tammikuussa, että pitkään hoitoonpääsyä odottaneita oli joulukuun 2020 lopussa miltei 8 000, kun keskimäärin luku on 1500. Tilanne on sama lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Uusimman raportin mukaan yli puoli vuotta hoitoa odottaneita

Harjun terveys valitsi Diktamenin kokonaispalvelun ja keskittää sanelunpurkupalvelut liikkeen luovutuksella Diktamenille

Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön. Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustama Harjun Terveys keskitti Diktamenille sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuuluu vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksen yhteydessä Diktamenille siirtyy sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuu sekä kahdeksan sanelunpurkajaa vanhoina työntekijöinä. Työntekijät voivat jatkaa työtään Lahdessa

Kymsote ratkaisi potilasdokumentoinnin liikkeen luovutuksella

Tekstinkäsittelijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin Monessa sairaanhoitopiirissä pohditaan tekstinkäsittelijän työn tulevaisuutta, kun puheentunnistuksen käyttö potilasdokumentoinnissa yleistyy. Diktamenilla tiedetään, että puheentunnistus ei kokonaan korvaa tekstinkäsittelijöitä, joskin sen hallittu hyödyntäminen on suotavaa. Yksi keino välttää irtisanomiset sekä turvata potilasdokumentoinnin laatu ja nopeus on sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen osittain tai kokonaan liikkeen luovutuksella. ”Tekstinkäsittelijöitä tullaan edelleen tarvitsemaan, vaikka puheentunnistus yleistyy. Potilashoidon

Lapin sairaanhoitopiiri otti potilasdokumentoinnin kokonaisvaltaisesti hallintaan

Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä sanelunhallintajärjestelmän, koska potilasdokumentoinnin tehostaminen ja puheentunnistuksen käyttöönotto halutaan tehdä tulosten pohjalta. ”Meillä oli tarve toiminnanohjaustiedolle, joka mahdollistaisi kokonaiskuvan muodostamisen siitä, miten asioita on järkevin tehdä. Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä, joka sisältää myös puheentunnistusratkaisun, toimii nimenomaan toiminnanohjaukseen eli saamme sieltä tarvittavan tiedon potilasdokumenttien läpimenoajoista, jota voimme hyödyntää tiedolla johtamisessa ja prosessien kehittämisessä”, kertoo Lapin