Diktamen ratkaisee hyvinvointialueiden resurssipulaa

Hyvinvointialueen hallinnon perspektiivi:
potilasdokumentoinnin tehostamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, sillä ostopalveluna hankittu sanelunpurku tulee hyvinvointialueelle n. -15 – 20% edullisemmaksi kuin omana työnä tehty sanelunpurkutyö.

Puheentunnistuksen parhaat käyttökohteet

Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta osana Eksoten Diktamen -kokonaisratkaisua Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta osana Eksoten Diktamen -kokonaisratkaisua

Puheentunnistus parantaa tiedonvälitystä ja potilasturvallisuutta 

Lappeenrannan keskussairaalan akuutti- ja tehohoitopotilaiden kirurgisesta hoidosta vastaava gastrokirurgi Piia Hienonen on tyytyväinen puheentunnistukseen: 

“On äärimmäisen hienoa, että minulla on Diktamenin kaltainen automaattinen sanelunpurku. Voin tehdä sanelun milloin ja missä vain – ja nähdä saman tien, kun teksti valmistuu.”

Kokonaispalvelulla puheentunnistuksen pilotointi on hallittua

Diktamenin kokonaispalvelu mahdollistaa sanelunpurkutoiminnan keskittämisen, sanelunhallintajärjestelmän käyttöönoton sekä puheentunnistuksen hyödyntämisen. Viimeisen 20 vuoden aikana on käyty keskustelua siitä, kuinka puheentunnistus tulee ratkaisemaan potilasdokumentoinnin pullonkaulat – ja on totta, että parhaimmillaan uusin teknologia sujuvoittaa ammattilaisten työtä ja säästää aikaa. Diktamenin toimitusjohtajan Olavi Valkaman mukaan puheentunnistukselle on paikkansa, ja siksi sen hyödyntämiseen on kehitetty uutta lähestymistapaa osana

Mobiilia potilasdokumentointia

“Diktamen mahdollistaa sen, että pystyn paikkakuntaa katsomatta antamaan mihin vain terveyskeskukseen kardiologin kommentin, joka päätyy heidän potilastietojärjestelmään.” Juho Pekkala

Ratkaisumme hoitovelkaan ja resurssien riittävyyteen

Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla. Ajoittain alas ajettu kiireetön hoito on pidentänyt potilasjonoja ja kasvattanut hoitovelkaa. Viime viikkoina on uutisoitu paljon terveydenhuollon resurssivajeesta: korona-jäljitys, rokotukset ja sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen tartuntojen kasvaessa vievät niin hoitaja- kuin lääkäriresursseja. Hoitovelkaa syntyy yhä enemmän. Samaan aikaan hoitajapula rasittaa alaa, eikä ongelma tule ainakaan helpottumaan suurten ikäluokkien eläköityessä.

Potilasdokumentointi lääkkeeksi hoitovelkaan ja resurssivajeeseen

16.8.2021 Tehokkuus potilasdokumentoinnissa vapauttaa ammattilaisten aikaa potilastyöhön Koronapandemian aikana syntynyt hoitovelka on nostanut pitkään hoitoa odottavien määrän ennätyksellisen korkeaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tammikuussa, että pitkään hoitoonpääsyä odottaneita oli joulukuun 2020 lopussa miltei 8 000, kun keskimäärin luku on 1500. Tilanne on sama lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Uusimman raportin mukaan yli puoli vuotta hoitoa odottaneita

Harjun terveys valitsi Diktamenin kokonaispalvelun ja keskittää sanelunpurkupalvelut liikkeen luovutuksella Diktamenille

Hankinta koskee potilasdokumentoinnin tarpeita kokonaisuudessaan, eli Harjun terveyden yksiköiden tarvitsemat sanelujen purkupalvelut kokonaispalveluna sekä sanelunhallinta- ja puheentunnisjärjestelmän toimittamisen Harjun Terveyden Lifecare-potilastietojärjestelmäympäristöön. Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustama Harjun Terveys keskitti Diktamenille sanelunpurkupalvelut kokonaispalveluna, johon kuuluu vakituisen sanelunpurkuhenkilöstön liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksen yhteydessä Diktamenille siirtyy sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuu sekä kahdeksan sanelunpurkajaa vanhoina työntekijöinä. Työntekijät voivat jatkaa työtään Lahdessa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tuottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan, Janakkalan, Hattulan, Hausjärven, Lopin, Tammelan, Jokioisen, Ypäjän ja Humppilan alueilla, valitsi avoimella tarjouskilpailumenettelyllä Diktamenin sanelunhallintajärjestelmän toimittajaksi. Tarjoukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena sanelunpurkupalvelu ja puheentunnistus. Hankinta koskee sanelunhallintajärjestelmää ja lisähankintamahdollisuus koskee sanelunpurkupalvelun ja puheentunnistuksen hyödyntämistä osana potilas- ja asiakasdokumentointia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kotihoidossa ja sosiaalihuollossa. Kanta-Hämeessä palveluita

Kymsote ratkaisi potilasdokumentoinnin liikkeen luovutuksella

Tekstinkäsittelijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin Monessa sairaanhoitopiirissä pohditaan tekstinkäsittelijän työn tulevaisuutta, kun puheentunnistuksen käyttö potilasdokumentoinnissa yleistyy. Diktamenilla tiedetään, että puheentunnistus ei kokonaan korvaa tekstinkäsittelijöitä, joskin sen hallittu hyödyntäminen on suotavaa. Yksi keino välttää irtisanomiset sekä turvata potilasdokumentoinnin laatu ja nopeus on sanelunpurkutoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen osittain tai kokonaan liikkeen luovutuksella. ”Tekstinkäsittelijöitä tullaan edelleen tarvitsemaan, vaikka puheentunnistus yleistyy. Potilashoidon

Lapin sairaanhoitopiiri otti potilasdokumentoinnin kokonaisvaltaisesti hallintaan

Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä sanelunhallintajärjestelmän, koska potilasdokumentoinnin tehostaminen ja puheentunnistuksen käyttöönotto halutaan tehdä tulosten pohjalta. ”Meillä oli tarve toiminnanohjaustiedolle, joka mahdollistaisi kokonaiskuvan muodostamisen siitä, miten asioita on järkevin tehdä. Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä, joka sisältää myös puheentunnistusratkaisun, toimii nimenomaan toiminnanohjaukseen eli saamme sieltä tarvittavan tiedon potilasdokumenttien läpimenoajoista, jota voimme hyödyntää tiedolla johtamisessa ja prosessien kehittämisessä”, kertoo Lapin